Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy, 11.11.2018 – 32. nedeľa v období cez rok
______________________________________________________________
PONDELOK 12.11., sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka, spomienka
17:00 Krakovany za všetkých zosnulých z obce

UTOROK 13.11., féria
17:00 Ostrov  

STREDA 14.11., féria
07:30 Krakovany
17:00 Ostrov 

ŠTVRTOK 15.11., féria
17:00 Krakovany  

PIATOK 16.11., féria
17:00 Krakovany  

SOBOTA 17.11., sv. Alžbety Uhorskej, spomienka
17:00 Krakovany  

NEDEĽA 18.11., 33. nedeľa v období cez rok 
09:00 Ostrov 
10:30 Krakovany Za veriacich farnosti
_______________________________________________________________
Upratovanie kostola č: 381-400.
Vo štvrtok po a počas sv. omše bude stretnutie s prvoprijímajúcimi.
Trnavská novéna sa bude konať v dňoch 12.-21.11.2019. Program je vyvesený nižšie.