Print Friendly, PDF & Email
Krakovany 10.11.2018
 
V obci sa zistili tieto výsledky:
Počet volebných obvodov: 1
Počet volebných okrskov: 1
Počet okrskových volebných komisií, ktoré zaslali výsledok hlasovania: 1
Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov: 1 164
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky: 526 (volebná účasť: 45,19%)
Počet odovzdaných obálok: 523
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva: 517
Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť: 9
Počet zvolených poslancov: 9
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce:  502

Oficiálne výsledky voľby starostu obce Krakovany sobota 10.11.2018

Volebný obvod č. 1

1. Mgr. František Klinovský: 502 hlasov (95,44 %)

Oficiálne výsledky voľby poslancov obecného zastupiteľstva obce Krakovany sobota 10.11.2018

Volebný obvod č. 1

Počet volených poslancov vo volebnom obvode: 9

1. Pavel Klinovský, Nezávislý kandidát  352 hlasov
2. Peter Seitler, Ing., Nezávislý kandidát  340
3. Juraj Filo, Mgr., Nezávislý kandidát  302
4. Marek Fořt Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti 284
5. Tibor Šurín, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti 266
6. Michal Sedlák, Ing., CSc. Nezávislý kandidát   260  
7. Lukáš Radoský, Mgr. Kresťanskodemokratické hnutie  239
8. Oľga Rusnáčeková, Nezávislý kandidát  219
9. Slavomír Ťupek, Ing., Nezávislý kandidát  207
…………………………………………………………….
10. Jozef Štefanka, Nezávislý kandidát  193
11. Milan Jurda, Ing., Nezávislý kandidát  176  
12. Ľuboš Sucháň, Nezávislý kandidát  161