Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy, 16.09.2018 – 24. nedeľa v období cez rok
______________________________________________________________
PONDELOK 17.09., féria

 

UTOROK 18.09., féria
18:00 Ostrov  

STREDA 19.09., féria
18:00 Ostrov 

ŠTVRTOK 20.09.,  Ondreja Kima Taegona a spoločníkov, spomienka
18:00 Krakovany  

PIATOK 21.09., sv. Matúša, sviatok
18:00 Krakovany  

SOBOTA 22.09., vigília
18:00 Krakovany 

NEDEĽA 23.09., 25. nedeľa v období cez rok
09:00 Ostrov 
10:30 Krakovany Za veriacich farnosti
_______________________________________________________________
Upratovanie kostola č: 221-240.
Vo štvrtok 20.9. bude v našej farnosti celodenná poklona. O 8:00 hod. ráno bude vyloženie Najsv. Sviatosti Oltárnej a o 17:45 hod. bude ukončenie. Pozývam dobrovoľníkov k nahláseniu sa do služby po hodinách, aby nebol kostol počas poklony prázdny.

Chcem poďakovať všetkým, ktorí minulú nedeľu prispeli k duchovnému a kultúrnemu prežitiu hodovej slávnosti.

V stredu po sv. omši bude v Ostrove stretnutie prvoprijímajúcich. V Krakovanoch vo štvrtok po sv. omši.

V piatok po sv. omši bude v Krakovanoch zápis na sviatosť birmovania. Prihlásiť sa môžu  tí, ktorí chodia do 9. ročníka a starší.