Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy, 09.09.2018 – 23. nedeľa v období cez rok
______________________________________________________________
PONDELOK 10.09., féria
18:00 Krakovany

UTOROK 11.09., féria
18:00 Ostrov  

STREDA 12.09.,  Najsv. Mena Panny Márie, spomienka
17:00 Krakovany
18:00 Ostrov 

ŠTVRTOK 13.09.,  sv. Jána Zlatoústeho, spomienka
18:00 Krakovany  

PIATOK 14.09., Povýšenie sv. Kríža, sviatok
18:00 Krakovany  

SOBOTA 15.09., Sedembolestnej Panny Márie, Patrónky Slovenska, slávnosť
09:00 Ostrov
10:30 Krakovany
18:00 Krakovany 

NEDEĽA 16.09., 24. nedeľa v období cez rok
09:00 Ostrov 
10:30 Krakovany Za veriacich farnosti
_______________________________________________________________
Upratovanie kostola č: 201-220.
V Krakovanoch dnes máme výročie posviacky chrámu – hody.