Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy, 02.09.2018 – 22. nedeľa v období cez rok
______________________________________________________________
PONDELOK 03.09., sv. Gregora Veľkého-pápeža a učiteľa Cirkvi, spomienka

UTOROK 04.09., féria
18:00 Ostrov  

STREDA 05.09.,  féria
18:00 Ostrov 

ŠTVRTOK 06.09.,  féria
18:00 Krakovany  

PIATOK 07.09., sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckého a Štefana Pongrátza, kňazov, mučeníkov, spomienka
18:00 Krakovany  

SOBOTA 08.09., Narodenie Panny Márie, sviatok
18:00 Krakovany 

NEDEĽA 09.09., 23. nedeľa v období cez rok
09:00 Ostrov 
10:30 Krakovany Za veriacich farnosti
_______________________________________________________________
Upratovanie kostola č: 181-200.
V nedeľu máme v Krakovanoch výročie posviacky chrámu – hody.
V piatok – prvý piatok v mesiaci.