Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy, 26.08.2018 – 21. nedeľa v období cez rok
______________________________________________________________
PONDELOK 27.08., sv. Moniky, spomienka

UTOROK 28.08., sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
18:00 Ostrov  

STREDA 29.08.,  mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa, spomienka
18:00 Ostrov 

ŠTVRTOK 30.08.,  Výročie posviacky Katedrálneho chrámu v Trnave, sviatok
18:00 Krakovany  

PIATOK 31.08., féria
18:00 Krakovany  

SOBOTA 01.09., vigília
18:00 Krakovany 

NEDEĽA 02.09., 23. nedeľa v období cez rok
09:00 Ostrov 
10:30 Krakovany Za veriacich farnosti
_______________________________________________________________
Upratovanie kostola č: 161-180.