Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy, 19.08.2018 – 20. nedeľa v období cez rok
______________________________________________________________
PONDELOK 20.08., sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi

UTOROK 21.08., sv. Pia X., pápeža, spomienka
18:00 Ostrov  

STREDA 22.08.,  Panny Márie  Kráľovnej, spomienka
18:00 Ostrov 

ŠTVRTOK 23.08.,  féria
18:00 Krakovany  

PIATOK 24.08., sv .Bartolomeja, apoštola, sviatok
18:00 Krakovany  

SOBOTA 25.08., vigília
18:00 Krakovany 

NEDEĽA 26.08., 22. nedeľa v období cez rok
09:00 Ostrov 
10:30 Krakovany Za veriacich farnosti
_______________________________________________________________
Upratovanie kostola č: 141-160.
Prvý september bude pre našu Cirkev radostným dňom, pretože za blahoslavenú bude vyhlásená Slovenka Anka Kolesárová, mučeníčka čistoty. Pozývame vás k sláveniu tejto veľkej chvíle v metropole východného Slovenska, v Košiciach.Náš piešťanský dekanát organizuje pri tejto príležitosti dekanátnu púť na túto slávnosť s nástupným miestom v Piešťanoch (pri kostole sv. Cyrila a Metoda a pri kostole sv. Štefana) a takisto v niektorých obciach nášho dekanátu.Eucharistické slávenie s obradom blahorečenia celebruje J. Em. kardinál Angelo Amato, prefekt Kongregácie pre kauzy svätých, legát pápeža Františka. Taktiež sa môžete tešiť na koncert radosti na ktorom budú účinkovať Hanka Servická, Sima Martausová a ďalší.
Kto by mal záujem, odporúčame prihlásiť sa čím skôr, nakoľko naším autobusom pôjdu pútnici z celého piešťanského dekanátu. Tento pútnický zájazd bude sprevádzať náš pán dekan Jozef Gallovič.
Prihlásiť sa môžete v sakristii kostola sv. Cyrila a Metoda po sv. omšiach alebo v cestovnej kancelárii NOE travel vedľa kostola. Cena je 24 EUR.