Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy, 29.07.2018 – 17. nedeľa v období cez rok
______________________________________________________________
PONDELOK 30.07., féria
18:00 Krakovany  † z rodiny Sokolovskej a Macejkovej, č.436

UTOROK 31.07., sv. Ignáca z Loyoly, kňaza
18:00 Ostrov † rodičia Cyril a Mária a ich rodičia z oboch strán, č. 105

STREDA 01.08.,  sv. Alfonza Máriu de Liguori
07:30 Krakovany  poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc
18:00 Ostrov † rodičia Bartošoví a Gáboroví, starí rodičia z oboch strán, č.406

ŠTVRTOK 02.08.,  féria
18:00 Krakovany  za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu, č. 337

PIATOK 03.08., féria
17:00 Ostrov  za ctiteľov Božského srdca Ježišovho
18:00 Krakovany  za zdravie a Božiu pomoc, č. 88

SOBOTA 04.08., sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza
18:00 Krakovany † kňaza Bartolomeja Valu a brata Michala, č.206

NEDEĽA 05.08., 18. nedeľa v období cez rok
09:00 Ostrov † Valentín a Štefánia Leždíkoví a ich rodičia, č. 188
10:30 Krakovany Za veriacich farnosti
_______________________________________________________________
Upratovanie kostola č: 81-100.
V stredu 1.8. bude sv. omšu celebrovať vdp. Pavol Nizner
Sv. spoveď k prvému  piatku: Krakovany: Pondelok, štvrtok od 17:00 hod.
                                                      Ostrov: Utorok, streda od 17:30 hod.
Možnosť získať tzv. Porciunkulové odpustky: okrem tradičným podmienok na ich získanie je potrebné 2. augusta vo farských a františkánskych kostoloch nábožne navštíviť kostol a pomodliť sa modlitby Verím v Boha a Otče náš.