Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy, 24.06.2018 Slávnosť svätého Jána Krstiteľa
______________________________________________________________
PONDELOK 25.06., féria
18:00 Krakovany Z rodiny Vatrtovej a Švecovej č. 150

UTOROK 26.06., féria
18:00 Ostrov Ján Černok a rodičia z oboch strán č. 332

STREDA 27.06., féria
17:00 Krakovany † Rod.Emil a Mária Gonoví, rodičia z oboch strán a sestra Petronela č. 66
18:00 Ostrov Starí rodičia a súrodenci Strakoví č. 199

ŠTVRTOK 28.06.,  sv. Ireneja, biskupa a mučeníka, spomienka

 

PIATOK 29.06., sv. Petra a Pavla, apoštolov, prikázaný sviatok
16:30 Ostrov Peter, Emília, Jozef, Františka Bielikoví a ich rodičia č. 422
18:00 Krakovany  Za veriacich farnosti

SOBOTA 30.06., féria

 

NEDEĽA 01.07., 13. nedeľa v období cez rok
09:00 Ostrov Za veriacich farnosti
10:30 Krakovany  Rodičia Strakoví a Galbaví a rodina Manáková č. 429
_______________________________________________________________
Upratovanie kostola č: 501- všetky ostatné