Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy, 17.06.2018 11. nedeľa v cezročnom období
______________________________________________________
PONDELOK 18. 06., féria
18:00 Krakovany Manžel a rodičia z oboch strán č. 151

UTOROK 19.06., féria
18:00 Ostrov Manžel, rodičia, bratia a starí rodičia č. 276

STREDA 20.06., féria
18:00 Ostrov Rodičia, brat Viliam a starí rodičia  z oboch strán č. 60

ŠTVRTOK 21.06., féria
18:00 Krakovany Rodičia Nizneroví, Jankechoví a ostatní z rodiny č. 73

PIATOK 22.06., féria
18:00 Krakovany   Manžel Alojz, rod. Strakoví, Kramárikoví, Mária, Pavol a Karol č. 182

SOBOTA 23.06., féria
18:00 Krakovany  Anton Jakáb, Vojtech, rod. Michal a Apolónia č. 231

NEDEĽA 24. 06. Narodenie sv. Jána Krstiteľa
09:00 Ostrov Valentín a Štefánia Leždíkoví a rodičia č. 180
10:30 Krakovany  Za veriacich farnosti
________________________________________________________
Upratovanie kostola č: 481-500.
Na budúcu nedeľu máme zbierku na dobročinné diela Svätého Otca.