Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 03.06.2018 9. nedeľa v cezročnom období
______________________________________________________________
PONDELOK 04.06., féria
18:00 Krakovany  Za zdravie a Božiu pomoc pre chorého brata č. 392

UTOROK 05.06., sv. Bonifáca, biskupa, mučeníka, spomienka
18:00 Ostrov  Rodičia Bartošoví a manželka Marta č. 404

STREDA 06.06., féria
18:00 Ostrov Za veriacich farnosti

ŠTVRTOK 07.06., féria
18:00 Krakovany  Manžel a rodičia z oboch strán č.150

PIATOK 08.06. Najsvätejšie Srdce Ježišovo, slávnosť
17:00 Ostrov  Za ctiteľov Božského Srdca Ježišovho
18:00 Krakovany  †  Za zdravie a Božiu pomoc pre mamu č. 457

SOBOTA 09.06., Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, spomienka
15:00 Krakovany  Martin Repický a Lucia Snohová – sv. manželstva so sv. omšou
18:00 Krakovany Rodičia Jozef a Emília č. 206

NEDEĽA 10.06., 10. nedeľa v cezročnom období
09:00 Ostrov Jaromír Borovský 1. výr. č.417
10:30 Krakovany  Za veriacich farnosti
_______________________________________________________________
Upratovanie kostola č: 441-460.
V piatok po sv. omši sa pomodlíme odprosujúcu pobožnosť.