Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 27.05.2018  Nedeľa najsvätejšej Trojice
___________________________________________________________
PONDELOK 28.05., féria
18:00 Krakovany Viera Chromjaková a jej rodičia č. 101

UTOROK 29.05., féria
18:00 Ostrov  tety a starí rodičia č. 360

STREDA 30.05., féria
18:00 Ostrov Jozef Svetlík č. .199

ŠTVRTOK 31.05.,  Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, slávnosť
17:00 Krakovany  † Anna, Gašpar, a syn Jozef č. 49
18:00 Ostrov Ivan Vatrt č. 410 – po sv. omši procesia

PIATOK 01.06., sv. Justína, mučeníka, spomienka
17:00 Ostrov Marta Polčanová č. 121
18:00 Krakovany  Jozef Žitňanský a rodičia z oboch strán

SOBOTA 02.06., féria
18:00 Krakovany  Peter Rusnáček

NEDEĽA 03.06., 9. nedeľa v cezročnom období
09:00 Ostrov Ľudovít Bartoš a syn Ľudovít č. 237
10:30  Krakovany  Za veriacich farnosti
_____________________________________________________________
Upratovanie kostola č: 421-440.
Máme prvý piatok v mesiaci: sviatosť zmierenia  –  Krakovany: pondelok 17:00h., Ostrov  utorok 17:30 h, streda 17:30 h.
Návšteva chorých: Ostrov –streda, Krakovany- piatok 8:00
Úmysel modlitieb na mesiac jún: Nech sú prvoprijímajúce deti živo začlenené do života spoločenstiev našich veriacich.