Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy, 20.05.2018 Svätodušná nedeľa
_________________________________________________________
PONDELOK 21. 05., Svätodušný pondelok
18:00 Krakovany Manžel Jozef, dcérka Alenka, svatka Soňa a sestra Janka č. 257

UTOROK 22.05.,  féria
18:00 Ostrov  Za zdravie a Božie požehnanie pre Vierku č. 276

STREDA 23.05., féria
18:00 Ostrov Ľudmila Svetlíková č. .199

ŠTVRTOK 24.05., Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza, sviatok
18:00 Krakovany

PIATOK 25.05., féria
18:00 Krakovany

SOBOTA 26.05., sv. Filipa Neriho, kňaza, spomienka
18:00 Krakovany

NEDEĽA 27.05., Nedeľa Najsvätejšej Trojice
09:00 Ostrov Manžel Emil Bielik, rodičia z oboch strán a všetci zosnulí č. 213
10:30 Krakovany  Za veriacich farnosti
__________________________________________________________
Upratovanie kostola č: 401-420.
V pondelok po sv. omši budem zapisovať úmysly. 
Dnešným dňom sa nám končí Veľkonočné obdobie.