Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy, 06.05.2018 6. Veľkonočná nedeľa
__________________________________________________________
PONDELOK 07. 05., Féria
18:00 Krakovany † Z rodiny Žitňanských č. 214

UTOROK 08.05.,  féria
18:00 Ostrov Ladislav Janoviak 1. výr. č. 24

STREDA 09.05., sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
18:00 Ostrov Manžel Milan a syn Milan č. 119

ŠTVRTOK 10.05., Nanebovstúpenie Pána, prikázaný sviatok
17:00 Ostrov Brat, rodičia Urbánkoví a Zubákoví č. 205
18:00 Krakovany  Za veriacich farnosti

PIATOK 11.05., féria
18:00 Krakovany  z rodiny Bartošovej a Žákovej č. 337

SOBOTA 12.05., féria
18:00 Krakovany  † Jozef, Alžbeta a rodičia z oboch strán č. 362

NEDEĽA 13. 05., 7. Veľkonočná nedeľa
09:00 Krakovany Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Pekarovičovú č. 397
10:30  Ostrov  Za prvoprijímajúce deti a celú farnosť
___________________________________________________________
Upratovanie kostola č: 361-380.
Na budúcu nedeľu budeme mať zbierku na katolícke masmédiá.