Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 08.04.2018 2. Veľkonočná nedeľa – Nedeľa Božieho milosrdenstva
_______________________________________________________________________
PONDELOK 09. 04., Zvestovanie Pána, slávnosť
18:00 Krakovany Syn Zdenko Braško č. 166

UTOROK 10.04.,  féria
18:00 Ostrov    Rodičia Valkoví, manželka, bratia a švagriná č. 191

STREDA 11.04., féria
18:00 Ostrov  Ján Ševčík, synovia a starí rodičia z oboch strán č. 352

ŠTVRTOK 12.04., sv. Stanislava, biskupa a mučeníka, spomienka
18:00 Krakovany  Za zdravie a Božie požehnanie č. 441

PIATOK 13.04., féria
18:00 Krakovany Mária a Eduard Miklovičoví, syn Ladislav s manželkou Máriou č. 247

SOBOTA 14.04., féria
18:00 Krakovany z rodiny Makarských a Urbanových č. 489

NEDEĽA 15. 04., 3. Veľkonočná nedeľa
09:00 Ostrov   Manželka Marta Bartošová č. 404
10:30 Krakovany  Za veriacich farnosti
________________________________________________________________________
Upratovanie kostola č: 281-300.
Sv. omše pre deti: Ostrov – utorok, Krakovany – piatok.