Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy, 01.04.2018 Veľkonočná nedeľa  Pánovho zmŕtvychvstania
_______________________________________________________________________
PONDELOK 02. 04., Veľkonočný pondelok
09:00 Ostrov  Rodičia Antolíkoví, Lipkoví, brat Ján, Peter s manželkou a Štefánia č. 255
10:30 Krakovany Vojtech Kramárik, Mária a syn Vojtech č. 182

UTOROK 03.04., Veľkonočný utorok
07:30 Ostrov 

STREDA 04.04., Veľkonočná streda
18:00 Ostrov  Rodičia Peter a Mária č. 105

ŠTVRTOK 05.04., Veľkonočný štvrtok
18:00 Krakovany Rod. Valentín a Anna, synovia Imrich, Anton, Vincent a manželka Alžbeta č.3

PIATOK 06.04., Veľkonočný piatok
18:00 Krakovany   Manžel Anton, rodičia a súrodenci č. 247

SOBOTA 07.04., Veľkonočná sobota
18:00 Krakovany Michal Snoha a rodičia z oboch strán

NEDEĽA 08. 04., 2. Veľkonočná nedeľa – Nedeľa Božieho milosrdenstva
09:00 Ostrov  Oľga Antolíková č. 255
10:30 Krakovany  Za veriacich farnosti
_______________________________________________________________________________________________________
Upratovanie kostola č: 261-280.
Do nedele máme veľkonočnú oktávu.
Úmysel modlitieb na apríl: Nech zmŕtvychvstalý Kristus priťahuje  k sebe čo najviac ľudí, ktorí ho budú chcieť nasledovať.