Už po 21.krát sa stretli za zelenými ping-pongovými stolmi milovníci tej najmenšej bielej loptičky v kultúrnom dome, aby oslávili deň mužov. Doterajšie stretnutia sa konali medzi zástupcami firmy TAVOS a zástupcami obcí (starostovia či poslanci). Avšak vzhľadom na personálne zmeny vo firme ako aj z dôvodu odchodu do dôchodku ľudí, ktorí toto podujatie vo firme v minulosti organizovali, sa po prvýkrát zástupcovia TAVOS-u na podujatí nezúčastnili. Taktiež slabší záujem, prednosť iným záujmom či choroba na strane starostov, boli príčinou jednej z najslabších účasti na turnaji, ktorý práve vo vlaňajšom ročníku bol rekordný. Dúfajme, že tento pokles bol náhodný a na budúci rok sa absentujúci starostovia (pokiaľ po voľbách zostanú vo svojich funkciách) vrátia naspäť a budú pokračovať v tejto už vyše dvadsaťročnej tradícii.

Tohtoročného turnaja sa zúčastnilo aktívne hrajúcich 7 starostov. Vzhľadom na nízku účasť si zahrali systémom každý s každým. Prvenstvo z vlaňajška obhájil starosta Špačiniec Július Zemko (bez prehry), pred favoritom a predvlaňajším víťazom, starostom z Nižnej Kamilom Mikušom. Bronzovú pozíciu si vybojoval niekoľkonásobný víťaz z minulých ročníkov – starosta obcí Kočín-Lančár p. Jozef Reško. Potešiteľná však bola vyššia výkonnosť tých výkonnostne slabších starostov. Vraj pilnejšie trénovali, aby sa čo najviac priblížili tým najlepším.

Všetci zúčastnení sa rozchádzali s nádejou, že tohtoroční absentéri sa vrátia na budúci rok naspäť a súťaž nadobudne veľkosť minimálne toho vlaňajšieho ročníka.

21.ročník O Pohár starostu obce Krakovany otvoril a hráčov privítal sám starosta obce PhDr. František Klinovský. Turnaja sa v nedeľu zúčastnilo 34 pretekárov z Bratislavy, Rovinky, Malaciek, Topoľčian, Trnavy, Levíc, Želiezoviec, Hlohovca, N.Mesta n.V.,Šaštína, Bor.Sv.Jura, Vrbového, Bučian, Malženíc, Trenč.Bohuslavíc, Jasl.Bohuníc, Sládkovičova, Križovian, Chtelnice, Kočína a domácich.

Pretekári boli rozdelení do dvoch výkonnostných kategórii: 4.liga a vyše a 5.-9-liga. Najskôr odohrali pretekári zápasy v skupinách na dva víťazné sety a na základe umiestnenia v skupinách boli zaradení do pavúkov, Tu sa potom hralo systémom na dve prehry. Víťazom vyššej kategórie sa druhý krát (po 13 rokoch!) stal Laco Rehák z Nového Mesta n.V.(momentálne hrajúci za II.ZŠ Hlohovec) , pred Lukášom Mužilom(Jasl.Bohunice) a Petrom Šáchom z Vrbového. Kategóriu 5.-9.líg vyhral Tomáš Čechánek z Bor.Sv.Jura, ( je na čele rebríčka MO Senica) pred Petrom Kovaľom(Rovinka pri Bratislave) a Romanom Reškom z Kočína(momentálny hráč Chtelnice).

Hráči na čelných miestach boli odmenení okrem diplomov a pohárov aj vecnými cenami. Ceny v neprítomnosti starostu odovzdali hlavný rozhodca turnaja Ing.Vladimír Seitler a organizačný pracovník p.Anton Čelín.

Veľká vďaka za starostlivosť o občerstvenie patrí od všetkých účastníkov ženám pod vedením p. Silvii Bartákovej.

fotogaléria zo soboty 17.3.2018

fotogaléria z nedele 18.3.2018

Článok pripravil Vladimír SEITLER