Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 11.02. 20186. nedeľa v cezročnom období
____________________________________________________________________________________________________________
PONDELOK 12. 02., féria
18:00 Krakovany Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu č. 395

UTOROK 13.02., féria
18:00 Ostrov  rodičia Ján a Anna Vavrincoví a starí rodičia z oboch strán č. 308

STREDA 14.02., Popolcová streda- prísny pôst
17:00 Ostrov  Rodičia Mária a Imrich Gonoví č. 371
18:00 Krakovany Rodičia Andriskoví, súrodenci a starí rodičia z oboch strán č. 357

ŠTVRTOK 15.02., féria
18:00 Krakovany † Emília a Michal Rajčákoví č. 485

PIATOK 16.02., féria
18:00 Krakovany  † František a Editka Jankechová č. 73

SOBOTA 17.02., féria
18:00 Krakovany  Manžel a rodičia Valkoví č. 419

NEDEĽA 18. 02., 1.pôstna nedeľa
09:00 Ostrov   František Cibík a manželka Antónia č. 354
10:30 Krakovany Za zdravie a Božie požehnanie pri príležitosti 90 nar. č. 264
_______________________________________________________________________________________________________
Upratovanie kostola č: 121-140.
Na budúcu nedeľu budeme mať zbierku na charitu.
Popolcovou stredou začneme pôstne obdobie.
Pobožnosť krížovej cesty: Krakovany v piatok pred sv. omšou a v nedeľu 14:30.