Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 21.01. 20183. nedeľa v cezročnom období
_____________________________________________________________________
PONDELOK 22. 01., féria
18:00  Krakovany Za zdravie a Božiu pomoc č. 224

UTOROK 23.01., féria
14:00  Ostrov  Štefánia Buchelová

STREDA 24.01., féria
18:00 Ostrov  Za zdravie a Božiu pomoc pri príležitosti živ. jubilea č. 404

ŠTVRTOK 25.01., Obrátenie sv. Pavla, apoštola, sviatok
18:00 Krakovany

PIATOK 26.01., Sv. Timoteja a Títa, biskupov, spomienka
18:00 Krakovany  †

SOBOTA 27.01., féria
18:00 Krakovany † Viliam a Františka Zuzicoví č. 254

NEDEĽA 28. 01., 4. nedeľa v cezročnom období
09:00 Ostrov   Vojtech Jankech č. 337
10:30  Krakovany Za veriacich farnosti
_______________________________________________________________________
Upratovanie kostola č: 61-80
Do štvrtka sa modlíme za jednotu kresťanov.
FARSKÁ PÚŤ 14.5. – 17.5. 2018 POĽSKO.