Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 07.01. 2018Krst Krista Pána
____________________________________________________________________________________________________________
PONDELOK 08. 01., féria
18:00  Krakovany Brat Peter a synovec Peter č. 227

UTOROK 09.01., féria
18:00  Ostrov  Manžel Vojtech Zubák a rodičia Kubrickí a Zubákoví č. 153

STREDA 10.01., féria
18:00  OstrovEduard č. 369

ŠTVRTOK 11.01., féria
18:00 Krakovany † Manžel Alojz, rodičia Strakoví a Kramárikoví č. 182

PIATOK 12.01., féria
18:00 Krakovany  

SOBOTA 13.01., féria
18:00  Krakovany Rodičia Vatrtoví 15. výr. č. 400

NEDEĽA 14. 01., 2. nedeľa v cezročnom období
09:00 Ostrov   Mama, brat a rodičia č. 369
10:30 Krakovany Za veriacich farnosti
_______________________________________________________________________________________________________
Upratovanie kostola č: 21-40
Dnes nám končí vianočné obdobie.