Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 31.12. 2017Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa
____________________________________________________________________________________________________________
PONDELOK 01. 01., Slávnosť Panny Márie Bohorodičky
09:00 Ostrov  Za zdravie a Božie požehnanie pre Vierku
10:30  Krakovany Za veriacich farnosti

UTOROK 02.01., sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianského, biskupov a učiteľov Cirkvi, spomienka
18:00  Ostrov   Jozef Klačan a starí rodičia z oboch strán č. 142

STREDA 03.01., féria
18:00  Ostrov Za veriacich farnosti

ŠTVRTOK 04.01., féria
18:00 Krakovany † Anton, Žofia a Mária Pekarčíkoví č. 194

PIATOK 05.01., féria
18:00 Krakovany  † Bratia Jarolím, Ladislav a švagriná Helena č. 259

SOBOTA 06.01., Zjavenie PánaTraja králi
09:00 Ostrov Rodičia, sestra a všetci zosnulí z rodiny č. 407
10:30  Krakovany Gašpar a Emília Bucheloví

NEDEĽA 07. 01., Krst Krista Pána
09:00 Ostrov   Mária, Michal a dcéra Oľga č. 92
10:30  Krakovany Za veriacich farnosti
_______________________________________________________________________________________________________
Upratovanie kostola č: 1-20
V sobotu popoludní budem chodiť posviacať domy.
Nedeľou Krstu Krista Pána nám končí Vianočné obdobie.
Úmysel modlitieb na mesiac január: Aby kresťania žijúci v Ázii a v iných krajinách, mohli prežívať svoju vieru slobodne