Print Friendly, PDF & Email

Kalendár podujatí na rok 2018

(dátum – názov podujatia – organizátor)

JANUÁR
20.01.2018 – burza starožitností – OcÚ
20.01.2018 – Detský karneval – MŠ
27.01.2018 – Plesanica – Múzeum za Krakovskú bránu

FEBRUÁR
06.02.2018 – Výročná členská schôdza JDS
10.02.2018 – Fašiangy v Krakovanoch+obecná zabíjačka – OcÚ, MsSČK
11.02.2018 – Výročná členská schôdza MsSČK
17.02.2018 – burza starožitností – OcÚ

MAREC
03.03.-04.03.2018 – Svadobná výstava – Matoni Production
17.03.2018 – Jozefovský stolnotenisový turnaj (starostovia,TAVOS) – OcÚ
18.03.2018 – Stolnotenisový turnaj o pohár starostu obce Krakovany – OcÚ
24.03.2018 – burza starožitností – OcÚ
25.03.2018 – Veľkonočné trhy, vynášanie Moreny a zdobenie kraslic. stromu–MŠ,OcÚ

APRÍL
01.04.2018  – Veľkonočná disco – športovci
21.04.2018 – burza starožitností – OcÚ
28.04.2018 – Retro disco – ZŠ
29.04.2018  – stavanie mája – OcÚ

MÁJ
05-06.05.2018 – Festival paličkovanej čipky – Bábence
13.05.2018 – Deň matiek – OcÚ
26.05.2018 – burza starožitností – OcÚ

JÚN
08.06.2018 – Deň rodiny – OcÚ
16.06.2018 – burza starožitností – OcÚ
22.-24.06.2018 – Folklórny festival, Župný festival, TTSK, TOS, OcÚ

JÚL
07.07.2018 – Maracana Cap – futbalový turnaj –  Šurín
14.07.2018 – burza starožitností – OcÚ

AUGUST
04.08.2018 – burza starožitností – OcÚ

SEPTEMBER
08.09.2018 – Hodová Oldies Party – športovci
09.09.2018 – Hody v Krakovanoch 
22.-23.09.2018  – Slávnosti jesene – MsSČK
29.09.2018  –  burza starožitností – OcÚ

OKTÓBER
13.10.2018 – Hodová disco – športovci
14.10.2018 – Hody v Strážoch
20.10.2018 – burza starožitností – OcÚ
21.10.2018 – Úcta k starším – OcÚ

NOVEMBER
10.11.2018 – burza starožitností – OcÚ
16.11.2018 – Katarínska zábava –   ZŠ

DECEMBER
02.12.2018 – Vianočné trhy + vianočná akadémia – MŠ
07.12.2018 – Mikuláš (lampášikový sprievod+zapálenie stromčeka) – MŠ,ZŠ,OcÚ
08.12.2018 – burza starožitností – OcÚ
13.12.2018 – Vianočná kvapka krvi – MsSČK
15.12.2018 – Vianočná akadémia – ZŠ
23.12.2018 – Betlehemské svetlo pred kostolom sv. Mikuláša, Mikroregión
26.12.2018 – Štefanská Limit Party – hasiči
31.12.2018 – Koncoročné stretnutie s občanmi pred OcÚ