Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy, 26.11. 201734. nedeľa – Krista Kráľa
__________________________________________________________________________
PONDELOK 27. 11., féria
18:00 Krakovany Rodičia Kališoví a brat Jarolím č. 140

UTOROK 28.10., féria
18:00 Ostrov Emil Bielik, zosnulí rodičia a súrodenci z obidvoch strán č. 213

STREDA 29.11., féria
18:00  Ostrov Rodičia Zubákoví, a Antónia Žažová s rodinou č. 205

ŠTVRTOK 30.11., sv. Ondreja, apoštola, sviatok
18:00 Krakovany Poďakovanie a prosba za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu č. 466

PIATOK 01.12., féria
17:00 Ostrov Za ctiteľov Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
18:00 Krakovany Manžel, rodičia Strakoví, rodičia Kramárikoví, Pavol, Mária a Karol č. 182

SOBOTA 02.12., féria
18:00 Krakovany † Vojtech a Karol Potrokoví, manželky Anky, Mária, Milka, Margitka a Augustínka  č. 231

NEDEĽA 03. 12. – 34. nedeľa – 1. adventná
09:00 Ostrov Jozef Jančík 1. výr. č. 206
10:30  Krakovany  Za veriacich farnosti
_______________________________________________________________________________________________________________
Upratovanie kostola č: 421-440
Prvý piatok v mesiaci: sviatosť zmierenia: Krakovany   – pondelok -17:30,   -štvrtok -17:30
                                                                                  Ostrov                 – utorok -17:30, – piatok -17:30
Návšteva chorých: Ostrov -streda, Krakovany –piatok 8:00
Na budúcu nedeľu budeme mať zbierku na charitu.
Úmysel modlitieb na mesiac december: Aby rodiny a kresťanské spoločenstvá podporovali  starých ľudí a oni aby svojou múdrosťou i skúsenosťami spolupracovali na odovzdávaní viery a na výchove mladých generácií.