Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy  08.10. 201727. nedeľa v cezročnom období

PONDELOK 09. 10., féria
18:00 Krakovany Za zdravie a Božie požehnanie č. 436

UTOROK 10.10., féria
18:00 Ostrov  Za zdravie a Božie požehnanie pre živú rodinu č. 387

STREDA 11.10., féria
18:00 Ostrov Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu č. 107

ŠTVRTOK 12.10., féria
18:00 Krakovany Manžel Anton Hornák, rodičia z oboch strán a brat Jozef 1. Výr. č. 414

PIATOK 13.10., féria
18:00 Krakovany † Anton Žák 1. výr. č. 395

SOBOTA 14.10., féria
07:30 Krakovany

NEDEĽA 15. 10. – 28. nedeľa cezročnom období, výročie posviacky chrámu sv. Gála Stráže
07:30 Krakovany † Manžel Marián č. 416
09:00 Ostrov  Za zdravie a Božiu pomoc pre chorú č. 393
10:30 Stráže Za veriacich farnosti – hody sv. Gála
__________________________________________________________________________
Upratovanie kostola č: 281-300
Sv. omša pre deti: Krakovany: piatok
V nedeľu máme výročie posviacky chrámu sv. Gála v Strážoch – hody.