Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 03.09. 2017, 23. nedeľa v cezročnom období, Krakovany- hody
__________________________________________________________________________
PONDELOK 11.09., féria
18:00 Krakovany Manžel Vojtech Radoský, brat Jozef a rodičia z oboch strán č. 292

UTOROK 12.09., Najsvätejšieho mena Panny Márie
18:00 Ostrov  Manžel Štefan, rodičia Strakoví, bratia a starí rodičia z oboch strán č. 276

STREDA 13.09., sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa cirkvi, spomienka
18:00 Ostrov Manžel, mama, brat a rodičia z oboch strán č. 369

ŠTVRTOK 14.09., Povýšenie svätého kríža, sviatok
18:00 Krakovany Jozef, Petronela, synovia Bartolomej a František č. 3

PIATOK 15.09., Sedembolestnej Panny Márie – Patrónky Slovenska, sviatok
09:00 Ostrov Rodičia Gogoloví, starí rodičia z oboch strán a sestra Marta č. 110
10:30 Krakovany Manžel Jozef, dcérka Alenka, rodičia a starí rodičia č. 257

SOBOTA 16.09., sv. Kornélia, pápeža a Cypriána, biskupa, mučeníkov, spomienka
18:00 Krakovany Manžel Anton, brat a rodičia z oboch strán č. 255

NEDEĽA 17. 09., 24. nedeľa cezročnom období
09:00 Ostrov  Za zdravie a Božiu pomoc č. 228
10:30 Krakovany Za veriacich farnosti
__________________________________________________________________________
Upratovanie kostola č: 201-220
Stretnutie s prvoprijímajúcimi deťmi a rodičmi bude vo štvrtok o 18:00 h.