Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 03.09. 2017, 22. nedeľa v cezročnom období

PONDELOK 04.09., féria
18:00 Krakovany Mária a Rudolf Klčoví a rodičia z oboch strán č. 454

UTOROK 05.09.,  féria
18:00 Ostrov  Za zdravie a Božiu pomoc č. 280

STREDA 06.09., féria
18:00 Ostrov Ján Černok, jeho brat Jozef a rodičia z oboch strán

ŠTVRTOK 07.09., sv. Marka Križína, Melichara Grodzieckeho a Štefana Pongrácza, kňazov a mučeníkov, spomienka
18:00 Krakovany Rodičia Štefankoví, dcéra Mária a starí rodičia z oboch strán č. 477

PIATOK 08.09., Narodenie Panny Márie, sviatok
18:00 Krakovany  Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Valovú č. 3

SOBOTA 09.09., féria
18:00 Krakovany Manžel Bernard, švagriná Antónia a rodičia z obochstrán č. 441

NEDEĽA  10.09., 23. nedeľa cezročnom období  Krakovany – hody
09:00 Ostrov
10:30 Krakovany Za veriacich farnosti – slávnostná svätá omša
__________________________________________________________________________
Upratovanie kostola č: 181-200