Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 20.08. 2017, 20. nedeľa v cezročnom období

PONDELOK 21.08.,sv. Pia x, pápeža, spomienka
18:00 Krakovany Rodičia Anna a alojz Sedlákoví č. 22

UTOROK 22.08., Panny Márie Kráľovnej, spomienka
18:00 Ostrov Rodičia č. 199

STREDA 23.08. féria
18:00 Ostrov Za zdravie a Božie požehnanie č. 418

ŠTVRTOK 24.08.,sv. Bartolomeja, apoštola, sviatok
18:00 Krakovany Švagriná Lýdia s manželom Jozefom č. 353

PIATOK 25.08.,féria
18:00 Krakovany Manželia Vizvaryoví a rodičia z oboch strán č. 220

SOBOTA 26.08.,féria
18:00 Krakovany Ján a rodičia Ervín a Mária a starí rodičia z oboch strán č. 325

NEDEĽA 27. 08. 21. nedeľa cezročnom období
09:00 Ostrov Za veriacich farnosti
10:30 Krakovany

Upratovanie kostola č: 141-160
23.setember: púť na Staré Hory- prihlásiť sa môžete po sv. omšiach. Poplatok za autobus je: 10,- €