Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 30.07. 2017, 16. nedeľa v cezročnom období
__________________________________________________________________________
PONDELOK 31.07., sv. Ignáca z Loyoly, kňaza, spomienka
18:00 Krakovany Manžel Ladislav, brat Ján a rodičia z oboch strán č. 312

UTOROK 01.08., sv. Alfonza Máriu de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
18:00 OstrovJán Ševčík a synovia č. 352

STREDA 02.08., féria
18:00 Ostrov Manžel, sestra Jolana, babka Katarína a rodičia z oboch strán č. 119

ŠTVRTOK 03.08., féria
18:00 Krakovany † Rodičia a manžel č. 150

PIATOK 04.08., sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza, spomienka
17:00 Ostrov Za ctiteľov Božského Srdca Ježišovho
18:00 Krakovany Rodičia, sestra Janka, Jozef a Soňa č. 257

SOBOTA 05.08., féria
18:00 Krakovany Z rodiny Mitošinkovej, Strakovej, Babuškovej a Cagalovej č. 427

NEDEĽA 06. 08. – Premenenie Pána
09:00 OstrovRodičia, brat Viliam, Švagrovia a starí rodičia z oboch strán č. 60
10:30 Krakovany Za veriacich farnosti
__________________________________________________________________________
Upratovanie kostola č:
Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci.
Sviatosť  zmierenia: Krakovany – pondelok- 17:30, štvrtok – 17:30
                                          Ostrov  – utorok -17:30, streda – 17:30
Návšteva chorých: Ostrov – streda, Krakovany piatok 8:00
Úmysel modlitieb na mesiac august: Aby všetci lepšie poznávali Boží plán so svetom a chránili veľký Boží dar stvorenia.