Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 16.07. 2017, 15. nedeľa v cezročnom období

PONDELOK 17.07., féria

UTOROK 18.07., féria

STREDA 19.07., féria

ŠTVRTOK 20.07., féria

PIATOK 21.07., féria

SOBOTA 22.07., sv. Márie Magdalény, sviatok
18:00 Krakovany † Rodičia Mitošinkoví a vnuci Vladko a Mário č. 179

NEDEĽA 23. 07., 16. nedeľa v cezročnom období
09:00 Ostrov Poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc z príl. životného jubilea č. 107
10:30 Krakovany Za veriacich farnosti
__________________________________________________________________________
Upratovanie kostola č: 41-60
Od pondelka do soboty budem čerpať dovolenku. Zastupovať ma bude vdp. Marek Križan z Lančára tel. 0903849065.