Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 25.06. 2017, 12. nedeľa v cezročnom období

PONDELOK 26.06., féria
18:00  Krakovany † Ján a Emília Šubjakoví č. 219

UTOROK 27.06., féria
18:00 Ostrov Emília Blašková č. 359

STREDA 28.06., féria
18:00 Ostrov Rodičia a starí rodičia č. 227

ŠTVRTOK 29.06., sv. Petra a Pavla, apoštolov, prikázaný sviatok
17:00  Ostrov Peter, Emília, Jozef a Františka Bielikoví a ich rodičia č. 422
18:00 Krakovany Za veriacich farnosti

PIATOK 30.06., féria
18:00 Krakovany Rodičia Gonoví a starí rodičia z oboch strán č. 49

SOBOTA 01.07., féria
18:00 Krakovany Rodičia Štefankoví, Kupcoví a sestry č. 48

NEDEĽA 02. 07. 13. nedeľa v cezročnom období
09:00 OstrovRodičia Gašpar a Berta a syn Anton Lacko č. 358
10:30 Krakovany Za veriacich farnosti
__________________________________________________________________________
Upratovanie kostola č: 500-650