Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 04.06. 2017, Zoslanie Ducha Svätého – Turíce

PONDELOK 05.06., Svätodušný pondelok
18:00  Krakovany † Rodičia, Jozef, Emília  a starí rodičia z oboch strán č. 206

UTOROK 06.06., féria
18:00 OstrovVladislav Janoviak č. 24

STREDA 07.06., féria
18:00  Ostrov Za zdravie a Božiu pomoc č. 428

ŠTVRTOK 08.06., Nášho Pána Ježiša Krista najvyššieho a večného kňaza, sviatok
18:00 Krakovany

PIATOK 09.06., féria
18:00 Krakovany Poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu č. 373

SOBOTA 10.06., féria
18:00 Krakovany

NEDEĽA 11. 06., Najsvätejšej Trojice
09:00 Ostrov Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu č. 173
10:30 Krakovany Za veriacich farnosti
__________________________________________________________________________
Upratovanie kostola č: 441-460
V pondelok po sv. omši budem zapisovať úmysly sv. omší. Končí sa nám veľkonočné obdobie.