Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 21.05. 2017, ŠIESTA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

PONDELOK 22.05., féria
18:00  Krakovany Valentín, Anna a synovia Imrich, Anton , Vincent a Alžbeta č. 3

UTOROK 23.05., féria
18:00 OstrovManželka Lýdia Vatrtová a rodičia Vatrtoví a Remišoví č. 33

STREDA 24.05., féria
18:00  Ostrov Milan Doužický č. 172

ŠTVRTOK 25.05., Nanebovstúpenie Pána
17:00 Ostrov Gašpar, Mária a Ľudovít Mitošinkoví a starí rodičia z oboch strán č. 354
18:00 Krakovany Za veriacich farnosti

PIATOK 26.05., sv. Filipa Neriho kňaza, spomienka
18:00 Krakovany Peter Rusnáček, rodičia a starí rodičia z oboch strán č. 523

SOBOTA 27.04., féria
18:00 Krakovany Anton a Jozefína Valoví a rodičia z oboch strán č. 432

SIEDMA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 28. 05.
09:00 Ostrov † Pavol Pánik č. 318
10:30 Krakovany Za veriacich farnosti
__________________________________________________________________________
Upratovanie kostola č: 401-420
Na budúcu nedeľu budeme mať zbierku na katolícke masmédiá.