Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 14.05. 2017, PIATA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

PONDELOK 15.05., féria
18:00  Krakovany † Bernard, Ľudovít, Mária, Karol a Mária č. 182

UTOROK 16.05., sv. Jána Nepomuckého Kňaza a mučeníka, spomienka
18:00 Ostrov Za zdravie a Božiu pomoc č. 120

STREDA 17.05., féria
18:00  Ostrov

ŠTVRTOK 18.05., féria
18:00 Krakovany † František a Mária Rajčákoví a syn Anton č. 233

PIATOK 19.05., féria
18:00 Krakovany † Manžel, rodičia, bratia Jarolím a Pavol č. 421

SOBOTA 20.04., féria
18:00 Krakovany † Helena Filip a za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu č. 463

ŠIESTA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 21. 05.
09:00 Krakovany
10:30 Ostrov Za prvoprijímajúce deti

Upratovanie kostola č:
Na budúcu nedeľu budeme mať v Ostrove Prvé sväté prijímanie. Na budúcu nedeľu budeme mať zbierku na kňazský seminár.