Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 09.04. 2017 Kvetná nedeľa- nedeľa utrpenia Pána

PONDELOK VEĽKÉHO TÝŽDŇA 10.04.
18:00 Krakovany  † Mária a Eduard Miklovič, syn Ladislav a manželka Mária č. 247

UTOROK VEĽKÉHO TÝŽDŇA 11.04.
18:00 OstrovRudolf Pastva č. 311

STREDA VEĽKÉHO TÝŽDŇA 12.04.
18:00  Ostrov

VEĽKONOČNÉ TROJDNIE
ZELENÝ ŠTVRTOK 13.04. – slávenie Pánovej večere
16:30 OstrovMarta Bartošová 1. výr.  č. 404
18:00  Krakovany Štefan Brunovský a manželka Jozefína

VEĽKÝ PIATOK 14.04. – slávenie utrpenia a smrti Pána
15:00 Ostrov      
16:00 Krakovany 

BIELA SOBOTA 15.04. – Veľkonočná vigília
19:00 Krakovany

NEDEĽA 16. 04. – VEĽKONOČNÁ NEDEĽA PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA
09:00 Ostrov  Za zdravie a Božiu pomoc pre rodiny č. 50
10:30  Krakovany  Za veriacich farnosti

__________________________________________________________________________

Upratovanie kostola č: 281-300
Utorok  9:00 h. – upratovanie kostola.
Na Veľký piatok máme prísny pôst. Krížová cesta o 15:00h.
Poklona pri Božom v hrobe v sobotu: Krakovany od 8:00h. do večerných obradov. V sakristii sa prihláste na poklonu.

Na budúcu nedeľu budeme mať farskú zbierku