Obec Krakovany, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany 

 Informácia o začatom správnom konaní v katastrálnom území  Stráže č.j.  S2015/00236

Podľa ust. § 82 ods.7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť buď

písomne na adresu: Obec Krakovany, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany  alebo elektronicky na adresu: krakovany@krakovany.sk, v lehote 5 pracovných dní od zverejnenia informácie.

Žiadateľ:  Obec Krakovany, Nám. Sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

Správne konanie vo veci žiadosti o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich v k. ú. Stráže,

v  zastavanom území obce Krakovany –  1  ks strom (druh dreviny) orech – s obvodom kmeňa 180 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou nachádzajúcich sa na pozemku registra „C“ parcela č. 542/1, druh pozemku – ostatné plochy, ktorý je vo vlastníctve Obce Krakovany, v zmysle ust. § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Dôvod výrubu: chorý strom, dutý kmeň

Správne konanie začalo dňa: 12.11.2015

Zverejnené dňa: 12.11.2015

Zodp.: Ing. Emília Knošková

Momentálne žiadne komentáre.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Povinné údaje sú vyznačené * hviezdičkou.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.