Obec Krakovany

OZNÁMENIE e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby prezidenta Slovenskej republiky

                               I.kolo  – 23. marca 2024

                               II.kolo – 6. apríla 2024

Kontakt: e-mail: knoskova@krakovany.sk

V Krakovanoch 1.2.2024