Print Friendly, PDF & Email

Z dôvodu avizovanej nízkej účasti poslancov na zasadnutie OZ zvolaného na 22.8.2019 sa zasadnutie obecného zastupiteľstva presúva na utorok
27. 8.2019 o 18,00 hod. Program zasadnutia zostáva nezmenený.