Print Friendly, PDF & Email

Uznesenie Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán z 20. mája 2019

Unesenie č. 48/2/3

  Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán v súvislosti s prípravou volieb do Európskeho parlamentu, ktoré s a v Slovenskej republike vykonajú 25. mája 2019 (ďalej len “voľby”) a v nadväznosti na § 95 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu voleného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ukladá:

  • okrskovým volebným komisiám povinnosť neuverejňovať zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách,
  • okresným volebným komisiám povinnosť neuverejňovať zápisnice o výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách a
  • Štatistickému úradu Slovenskej republiky ako odbornému sumarizačnému útvaru štátnej komisie povinnosť neuverejňovať výsledky volieb,

až do ukončenia volieb vo všetkých členských štátoch Európskej únie, t. j. do dňa 26. mája 2019 do 23:00 hod.