Obec Krakovany

OZNÁMENIE
e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka

do okrskovej volebnej komisie pre Referendum ktoré sa bude konať 21. januára 2023

Kontakt: e-mail: knoskova@krakovany.sk

V Krakovanoch 11. novembra 2022