Print Friendly, PDF & Email

Obec Krakovany prijme do pracovného pomeru zamestnanca na pracovnú pozíciu:  Vedúca Školskej jedálne v Materskej a v Základnej škole v Krakovanoch.

Miesto výkonu práce: Materská škola v Krakovanoch, Základná škola v Krakovanoch
Termín nástupu: ihneď
Rozsah úväzku: 100%
Požiadavky na vzdelanie: stredné vzdelanie
Stručný popis práce: koordinovanie a organizovanie stravovacej jednotky, riadenie zamestnancov kuchyne, nákup tovaru, normovanie jedál, zostavenie jedálneho lístka, spracovanie dochádzky zamestnancov, spracovanie peňažného denníka, mesačnej uzávierky, predpis stravného.
Prax: minimálne tri roky v oblasti stravovania a ekonomiky
Platové podmienky: plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon č.553/2003 Z.z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z.z., ktorými sa ustanovujú platové tarify zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, v závislosti od dĺžky započítanej praxe. Minimálne 700,-€ hrubá mzda.
Benefity: týždeň dovolenky naviac, možnosť osobného príplatku, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie.

Žiadosti, spolu so životopisom zasielajte poštou na adresu: OBEC KRAKOVANY, Nám. sv. Mikuláša 406/4, 92202 Krakovany, emailom: krakovany@krakovany.sk, elektronicky do 10.06.2022.