Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 2.12.  1. adventná nedeľa
_____________________________________________________________
PONDELOK 3.12., sv. Františka Xaverského, kňaza, spomienka