Obec:  História   Starosta   Obecné zastupiteľstvo  Zápisnice  VZN   Formuláre

Futbal:  A-mužstvo   Dorast   Žiaci 

Kultúra:  Kultúrny dom   Folklór   Hobby stretnutia  Pamiatky

Spolky:  Farnosť    Poľovníci   Červený kríž    Hlavná strana

 

Územný plán obce Krakovany

 

Zmena územného plánu 09/2012

 

Grafická časť Textová časť
Širšie vzťahy - zmena 9/2012 Územný plán obce Krakovany - textová časť - zmena 9/2012

Komplexný návrh

Územný plán obce Krakovany - textová časť - zmena 9/2012 - záväzná časť

Doprava

 

Vodné hospodárstvo

 

Schéma záväzných častí