Obec:  História   Starosta   Obecné zastupiteľstvo  Zápisnice  VZN   Formuláre

Futbal:  A-mužstvo   Dorast   Žiaci 

Kultúra:  Kultúrny dom   Folklór   Hobby stretnutia  Pamiatky

Spolky:  Farnosť    Poľovníci   Červený kríž    Hlavná strana

 

ZDRAVOTNÍCKY SPRIEVODCA - VŠETKY ČÍSLA LEKÁROV POHROMADE - OKRES PIEŠŤANY

V rubrike nájdete všetky dôležité telefónne čísla ambulancií praktických lekárov, detských lekárov, špecialistov a zdravotníckych zariadení v okrese Piešťany.

Nemocnica Alexandra Wintera, n. o. Piešťany

Winterova 66

Ústredňa - tel. č.: 79 55 111

 

Interné oddelenie, III. posch. - tel. č.: 79 552 23

Doliečovacie oddelenie, III. posch. - tel. č.: 79 552 20

Chirurgické oddelenie, II. posch. - tel. č.: 79 552 19

Chirurgické oddelenie, JIS II. posch. - tel. č.: 79 552 18

Chirurgické oddelenie, IV. posch. - tel. č.: 79 552 34

 

Gynekologické oddelenie, V. posch. - tel. č.: 79 552 94

Pôrodnica, V. posch. - tel. č.: 79 552 41

Detské oddelenie, (budova Luxor) III. posch. - tel. č.: 79 554 01

Ortopedické oddelenie, (budova Luxor) II. posch. - tel. č.: 79 552 60

Oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny (OAIM), I. posch. - tel. č.: 79 553 33

 

Interná ambulancia, (Luxor) I. posch - tel. č.: 79 552 59

Interná príjmová ambulancia, III. posch. - tel. č.: 79 552 25

Kardiologická ambulancia, III. posch. - tel. č.: 79 553 13

Ortopedická ambulancia, prízemie - tel. č.: 79 552 43

Chirurgická príjmová ambulancia (chir. pohotovosť), prízemie - tel. č.: 79 552 13

 

Chirurgická ambulancia, MUDr. Král prízemie - tel. č.: 79 552 74

Gynekologická ambulancia, I. posch. - tel. č.: 79 552 92

Gastroenterologická ambulancia, I. posch. - tel. č.: 79 552 10

Hematologická ambulancia, (Luxor) I.posch. - tel. č.: 79 553 14

Kožná ambulancia, MUDr. Verešová prízemie - tel. č.: 79 552 98

 

Detská LSPP (prac. dni), III. posch. - tel. č.: 79 554 09

Detská LSPP (sobota, nedeľa, sviatok) - tel. č.: 79 555 55

Anesteziologická ambulancia (Skublič), I. posch. - tel. č.: 79 552 87

Ambul. akútnej a chronickej bolesti, I. posch. - tel. č.: 79 552 87

 

Objekt Polikliniky

Rekreačná 2 - tel. č.: 79 816 16

 

ORL ambulancia, MUDr. Sivačková, III. posch. - tel. č.: 79 817 23

Očná ambulancia, MUDr. Kluková, III. posch. - tel. č.: 79 817 02

Gynekologická ambulancia, MUDr. Polák, III. posch. - tel. č.: 79 817 09

Detská kardiologická ambulancia, MUDr. Fialová, III. posch. - tel. č.: 79 816 70

Neurologická ambulancia, MUDr. Kolík II. posch, - tel. č.: 79 816 91

 

Neurologická ambulancia, MUDr. Máčajová, II. posch. - tel. č.: 79 816 10

Psyhiatrická ambulancia, MUDr. Ondrisová, II. posch. - tel. č.: 79 816 92

Rehabilitácia, MUDr. Žlnayová, I. posch. - tel. č.: 79 816 53

Ortopedická ambulancia, MUDr. Lasáb, II. posch. - tel. č.: 79 816 97

 

Zubné stredisko

Urologická ambulancia, MUDr. Gajdoš, prízemie - tel. č.: 77 410 70

Urologická ambulancia, MUDr. Gerhát, prízemie - tel. č.: 77 431 24

Detská nefrologická ambulancia, MUDr. Moravčíková – tel. č.: 79 555 55

LSPP pre dospelých, I. posch. - tel. č.: 79 555 55

 

 

Neštátne subjekty

 

Dermatovenerológia

MUDr. Borodáčová - tel. č.: 77 438 94, Kukučínova 21

MUDr. Čárska - tel. č.: 77 454 50, Kamenná 4973/22, Banka

MUDr. Komárková - tel. č.: 77 438 96, Kukučínová 21

MUDr. Niepel - tel. č.: 77 190 24, Pod Párovcami 5190/3C 25

MUDr. Verešová - tel. č.: 77 418 45, 0905 657 035, 0903 405 522 Chironax Medicentrum, Školská 6

 

Diabetológia, poruchy látkovej premeny

MUDr. Žilinka - tel. č.: 79 556 37 Rekreačná 2

 

Endokrinológia

MUDr. Držíková - tel. č.: 76 265 23, Nám. SNP 7

 

Fyziatria, balneol., rehabilitácia

MUDr. Aštary - tel. č.: 77 421 22, 77 412 02, Hotel Máj, Hlboká 49

MUDr. Blaha - tel. č.: 0905 395 868, Nálepkova 24

MUDr. Šebo - tel. č.: 76 256 52, Hotel Linea, Rekreačná 17

MUDr. Chudá - tel. č.: 77 444 56, E. Belluša 4

 

Gastroenterológia, ultrasonografia

MUDr. Vereš ml. - tel. č.: 77 298 87-Nálepkova 12

 

Gynekológia a pôrodníctvo

MUDr. Bátovský – tel. č.: 77 264 51, Robotnícka 12

MUDr. Čupka - tel. č.: 77 444 63, Mlynská 10

MUDr. Čupka - tel. č.: 76 264 01, Valová 19

MUDr. Feráková - tel. č.: 77 264 51, Robotnícka 12

MUDr. Ičová - tel. č.: 77 298 41, Javorová 25

MUDr. Kopka - tel. č.: 77 264 51, Robotnícka 12

MUDr. Varga - tel. č.: 0905 973 038, Nitrianska 5

 

Gynekológia, pediatrická a pôrodnícka mamológia

MUDr. Kubranský – tel. č.: 76 211 17, 0905 188 326, Hviezdoslavova 13

 

Chirurgia

MUDr. Gróf - tel. č.: 77 298 51, 79 817 37, Rekreačná 2

MUDr. Král - tel. č.: 77 418 45, 0905 657 035, 0903 405 522, Chironax Medicentrum, Školská 6

MUDr. Pamula - tel. č.: 77 295 59, 0905 435 131, Janka Kráľa 2

MUDr. Šalgovič - tel. č.: 77 350 91, Pod Párovcami 5190/3 C

MUDr. Tompoš - tel. č.: 0905 947 853, Teplická 84

 

Chirurgia, cievna chirurgia

MUDr. Torma - tel. č.: 0910 940 130, Rekreačná 2

 

Interná a geriatrická ambulancia

MUDr. Gažová Erika - Vrbové, zdravotné stredisko, tel.č.: 77 927 30

 

Klinická imunológia, alergológia

MUDr. Potanko - tel. č.: 0905 979 093, Javorová 25

 

Klinická imunológia, alergológia

MUDr. Galová - tel. č.: 0918 638 199, 0902 074 591, Winterova 62/1778

MUDr. Roháriková - tel. č.: 79 557 28, 0902 071 191, Rekreačná 2

MUDr. Turzáková - tel. č.: 77 430 29, Rekreačná 2

MUDr. Popracová - tel. č.: 77 298 42, E. Belluša 12

MUDr. Matejková - tel. č.: 77 454 30, 0948 512 667, Kamenná 26, Banka

 

Klinická psychológia

PhDr. Boteková - tel. č.: 6 266 85, Kukučínova 5

 

Klinická psychológia, psychoterapia

PhDr. Matušková - tel. č.: 77 181 12, Rekreačná 2

 

Liečebná rehabilitácia a fyzioterapia porúch vybraných systémov

Matiašková - tel. č.: 0905 947 853, Winterova 62

 

Nefrológia

MUDr. Černohorská - tel. č.: 76 262 95, Rekreačná 2

MUDr. Haring - tel. č.: 0905 374 111, E. Belluša 7

MUDr. Tóthová - tel. č.: 77 189 71, Winterova 62/1778

 

Oftalmológia

MUDr. Farkašová - tel. č.:77 490 38, Sad A.Kmeťa 43

MUDr. Hlaváčová - tel. č.:77 490 36, Štefánikova 5/1163

 

Ortopédia

MUDr. Nosáľ - tel. č.: 0905 752 453 Janka Kráľa 2

MUDr. Urban - tel. č.: 77 433 61, Nábr. I. Krasku 2

MUDr. Vetrík - tel. č.: 77 440 57, Kukučínova 21

 

Otorinolaryngológia

MUDr. Krupa - tel. č.: 77 438 92, Kukučínova 21

MUDr. Melicháč - tel. č.: 77 447 75, 0905 402 313, Winterova 37

MUDr. Mrázik - tel. č.: 77 350 91, Pod Párovcami 5190/3 C

 

Pediatria

MUDr. Trebichavská - tel. č.: 77 423 51, Vodárenská 24

MUDr. Bošanská - tel. č.: 77 426 83, Teplická 11

MUDr. Žitňanská, Vrbové, Zdravotné stredisko, tel. č. 77 926 49

 

Pediatria a dorastové lekárstvo

MUDr. Blažejová Eva - tel. č.: 77 926 35, Vrbové, Zdravotné stredisko

MUDr. Černohorský - tel. č.: 77 298 62, 0904 988 718, Vrbovská cesta 15

MUDr. Gabrielová - tel. č.: 77 413 27, Winterova 37

MUDr. Klampárová - tel. č.: 77 423 71, Teplická 11

MUDr. Ondrusová - tel. č.: 77 431 21, A. Trajana 9

MUDr. Rohoňová - tel. č.: 77 431 19, A.Trajana 9

MUDr. Schuchmannová - tel. č.: 77 260 36, 0903 969 556, Stromová 34

MUDr. Smolková Libuša - tel. č.: 77 926 37, Vrbové, Zdravotné stredisko

MUDr. Talpašová - tel. č.: 77 438 61, Kukučínova 21

MUDr. Zacharová - tel. č.: 77 447 72, Winterova 37

 

Pediatria, klin.imun., alergológia

MUDr. Zelenayová - tel. č.: 76 257 12, Pod Párovcami 25

 

Pediatria, dorast., gastroenterológia

MUDr. Kabátová - tel. č.: 76 263 91, Jesenského 19

 

Plastická chirurgia

MUDr. Jurášek - tel. č.: 77 418 45, 0905 657 035, 0903 405 522, Chironax Medicentrum, Školská 6

MUDr. Siska - tel. č.: 77 190 24, 0905 797 997, Pod Párovcami 5190/3 C

 

Psychiatria

MUDr. Hlava - tel. č.: 77 298 49, Rekreačná 2

MUDr. Zachar - tel. č.: 77 63 313, Winterova 37

 

Reumatológia, fyziatria, balneológia

MUDr. Šmondrk - tel. č.: 77 231 03, Hollého 1

 

Stomatológia

MUDr. Balážová - tel. č.: 77 497 27, Brezová 2

MUDr. Brežný - tel. č.: 77 440 36, Winterova 39

MUDr. Cicuttová - tel. č.: 77 427 05, Sad A.Kmeťa 24

MUDr. Čech - tel. č.: 77 520 01, Kúpeľný Ostrov 13

MUDr. Čermáková - tel. č.: 76 286 86, A.Trajana 9

MUDr. Čunčík - tel. č.: 77298 78, Nálepkova 12

MUDr. Drlička - tel. č.: 77 571 34, Winterova 37

MUDr. Furka Peter - tel. č.: 77 926 34, Vrbové, Zdravotné stredisko

MUDr. Horváthová - tel. č.: 77 297 48, Nálepkova 12

MUDr. Jurga - tel. č.: 77 206 41, Štefánikova 111

MUDr. Kašparová - tel. č.: 77 292 99, Winterova 15

MUDr. Klampár - tel. č.: 76 260 03, Nálepkova 28

MUDr. Kovalčík - tel. č.: 77 291 84, Nálepkova 12

MUDr. Paulikovič ml. - tel. č.: 77 239 54, 0905 255 865, Jonáša Záborského 6943/51

MUDr. Paulikovič st. - tel. č.: 77 239 54, 0903 840 881, Jonáša Záborského 6943/51

MUDr. Pribulová Kvetoslava - tel. č.: 77 926 52, Vrbové, Zdravotné stredisko

MUDr. Ranostajová - tel. č.: 77 298 84, Nálepkova 12

MUDr. Salka - tel. č.: 0905 352 259, Teplická 84

MUDr. Siebert Roman - tel. č.: 77 927 91, Vrbové, Zdravotné stredisko

MUDr. Trojan,st. - tel. č.: 76 238 66, Vajanského 35

MUDr. Trojan,ml. - tel. č.: 77 449 85, A. Dubčeka 20

MUDr. Trojanová - tel. č.: 77 433 47, A. Dubčeka 20

MUDr. Vodová - tel. č.: 77 424 31, Kukučínova 4

MUDr. Zacharová - tel. č.: 76 263 09, Brezová 19

MUDr. Žemlová - tel. č.: 79 546 19, Mudroňová 25

 

Stomatológia, detská

MUDr. Vetríková - tel. č.: 76 248 90, Holubyho 15

 

Stomatológia, čelustná ortopédia

MUDr. Bírová - tel. č.: 79 551 11, Nálepkova 12

MUDr. Nedorost st. - tel. č.: 76 268 35, Nálepkova 12

MUDr. Braun - tel. č.: 77 443 65, Javorová 25

 

Stomatológia, mukogingiválna chirurgia

MUDr. Hercegová - tel. č.: 77 298 82, Nálepková 12

 

Vnútorné lekárstvo, pneumológ., ftizeológia

MUDr. Blahová - tel. č.: 79 556 20, Rekreačná 2

 

Vnútorné lekárstvo

MUDr. Trebichavský - tel. č.: 0905 980 084, Vodárenská 24

 

Vnútorné lekárstvo, diabetológia

MUDr. Kalinová - tel. č.: 0903 484 374, E.Belluša 8

 

Vnútorné lekárstvo, kardiológia, funkčná diagnostika (echokardiografia, ultrazvukové vyšetrenie ciev, štítnej žľazy, abdominálna USG dospelých)

MUDr. Beňačka - tel. č.: 77 442 82, Javorová 25

 

Vnútorné lekárstvo, reumatológia

MUDr. Čunčíková - tel. č.: 77 423 19, 0907 529 064, Nitrianska 5

 

Vnútorné lekárstvo, reumatológia, osteodenitometria, muskuloskeletálna sonografia

MUDr. Beňačková - tel. č.: 77 298 50, Javorová 25

 

Všeobecné lekárstvo

MUDr. Augustínová Mária - tel. č.: 77 924 16, Vrbové, Zdravotné stredisko

MUDr. Benedigová - tel. č.: 79 557 07, 0905 255 520, Rekreačná 2

MUDr. Bertoli - tel. č.: 77 431 20, A. Trajana 7

MUDr. Brišková - tel. č.: 77 444 01, Javorinská 11

MUDr. Čársky - tel. č.: 76 284 30, Kamenná 4973/22, Banka

MUDr. Čunčíková - tel. č.: 73 016 30, Nitrianska 5

MUDr. Doležalová - tel. č.: 76 246 27, Kukučínova 2

MUDr. Fačkovec - tel. č.: 0903 420 226, Rekreačná 2

MUDr. Chudá - tel. č.: 0908 598 994, Krajinská 1

MUDr. Jurgová - tel. č.: 77 206 42, Štefánikova 111

MUDr. Kiňo - tel. č.: 76 218 70, Tichá 3528/7

MUDr. Kozicová - tel. č.: 79 557 32, 79 817 32, Rekreačná 2

MUDr. Malá - tel. č.: 77 522 30, Winterova 37

MUDr. Masárová - tel. č.: 77 250 65, Vrbovská cesta 24

MUDr. Mikulová - tel. č.: 77 406 45, Winterova 37

MUDr. Muržicová Jarmila - tel. č.: 77 924 36, Vrbové, Zdravotné stredisko

MUDr. Nosáľová - tel. č.: 76 247 72 , J.Kráľa 2

MUDr. Ondrus - tel. č.: 44 412 19, N. Teslu 26

MUDr. Paluga - tel. č.: 77 407 07, Pod Párovcami 5190/3B

MUDr. Pontes Boris - tel. č.: 77 926 46, Vrbové, Zdravotné stredisko

MUDr. Svítková - tel. č.: 77 440 37, Bodona 4894/74

MUDr. Švaro - tel. č.: 73 012 23, Kukučínova 21

MUDr. Varchola - tel. č.: 77 497 04, Mudroňová 6636/66A