Obec:  História   Starosta   Obecné zastupiteľstvo  Zápisnice  VZN   Formuláre

Futbal:  A-mužstvo   Dorast   Žiaci 

Kultúra:  Kultúrny dom   Folklór   Hobby stretnutia  Pamiatky

Spolky:  Farnosť    Poľovníci   Červený kríž    Hlavná strana

Adresa: OcÚ Krakovany 922 02  Krakovany,  Nám. sv. Mikuláša 406/4  

Telefón: 033 7798 568, Telefón/Fax : 033 7798 425

Okres Piešťany  PSČ 92202, SLOVENSKO

www.krakovany.sk

      krakovany@krakovany.sk

 

                                                      Starosta obce:                                                  PaedDr. Vladimír Mihálik,     tel. 033/77 33 251, e-mail: starosta@krakovany.sk

 
                                                      Sekretariát, matrika, stavebná agenda:           Ing. Emília Knošková,           tel. 033/77 98 568, e-mail: knoskova@krakovany.sk
 
                                                      Dane a poplatky, fakturácia, mzdová agenda: Ing. Oľga Galbavá,               tel. 033/77 98 568, e-mail: galbava@krakovany.sk
 
                                                      Účtovníctvo, rozpočtovníctvo, správa majetku: Ing. Slávka Kotulová,            tel. 033/77 98 425, e-mail: ekonomka@krakovany.sk
 
                                                      Kultúrne stredisko:                                            Bartáková                            tel. 033/77 98 490, e-mail: krakovany@krakovany.sk
                                                                                                                                                                          mobil: 0905 349 204 
 
                                                      Materská škola:                                                 Jozefína Klčová:                   tel. 033/77 98 431, e-mail:  klcova@krakovany.sk
 
                                                      Školská jedáleň pri MŠ, riaditeľka:                   Jana Daňková:                     tel. 033/77 98 431, e-mail: dankova@krakovany.sk
 
                                                      Základná škola: riaditeľka:                                Mgr. Eva Seitlerová              tel. 033/77 98 440, e-mail: zskrakovany@zoznam.sk
 
                                                      Školská jedáleň pri ZŠ, riaditeľka:                   Jana Daňková:                     tel. 033/77 98 440, e-mail: dankova@krakovany.sk
      
                                                      Zariadenie opatrovateľskej služby, riaditeľka:  Mgr. Jana Lajchová             tel. 033/77 98 518, e-mail: zos@krakovany.sk

 

  Stiahnite si erb obce Krakovany

        Počet obyvateľov: 1398, Rozloha: 985 ha,

     Starosta: Mihálik Vladimír, PaedDr.

Zástupca starostu: Kikta Peter

              Obecný kontrolór: Podmaková Elena, Ing.

 

Poslanci Obecného zastupiteľstva: Ing. Milan Jurda, Martin Gono, Mgr. Juraj Filo (SDKÚ), Ing. Marián Florek, Ing. Michal Sedlák, Csc., Jozef Štefanka (koalícia SMER-SD, SNS, ĽS-HZDS, Nová demokracia), Mgr. Lukáš Radoský, Peter Kikta  (nezávislí), Ladislav Žitnanský (KDH)

      *********

Farnosť: Rímsko-katolícky farský úrad Krakovany, Nám. sv. Mikuláša

Správca farnosti: vdp. Mgr. Anton Zoň