Obec:  História   Starosta   Obecné zastupiteľstvo  Zápisnice  VZN   Formuláre

Futbal:  A-mužstvo   Dorast   Žiaci 

Kultúra:  Kultúrny dom   Folklór   Hobby stretnutia  Pamiatky

Spolky:  Farnosť    Poľovníci   Červený kríž    Hlavná strana

 

FS KRAKOVIENKA

    FS  Krakovienka   bola založená v roku 2003. Zachováva a interpretuje folklór z obce Krakovany a okolia. Program je zameraný na obyčaje, tance a spevy, ktoré udržovali počas celého kalendárneho roka naši predkovia. Odkaz generácií, ktoré tu  už boli, sa snažíme ďalej udržiavať a rozvíjať. Členovia vždy vystupovali pred obecenstvom v typických krakovianskych krojoch, či  už  v slávnostných, alebo v pracovných, vždy záleží na type programu. Dobrým zvykom je, že do obce Krakovany prichádzajú hostia z domova a zo sveta a naši členovia vždy ochotne a s láskou ukazujú krásu krojov, zvykov, spevov a tancov.

Skupina vznikala postupne. Najprv najstarší členovia pred  dlhými rokmi účinkovali vo FS Krakovanka pod vedením pani učiteľky Anny Horanskej,  ktorá folklór v obci Krakovany obnovila. Mnoho tanečníkov a spevákov k folklóru pritiahla a veľa nového naučila. Svojím prístupom pedagóga vždy dobre reprezentovala obec Krakovany. V roku 2003, po generačnej výmene vznikla FS Krakovienka, ktorú viedla pani Antónia Mitošinková. V  roku 2012 vzniklo občianske združenie FS Krakovienka.

Aj v našom súbore prichádzali a odchádzali členovia a po generačnej výmene v roku 2013 vo FS Krakovienka, nastali zmeny aj vo vedení. Vedenie skupiny má na starosti Ing. Bohumil Tonkovič, tanečné vedenie –Tomáš Gasiorik, manažment Dagmar Dzurová. Rok 2014 - Krakovienka má ochrannú známku zaregistrovanú na Úrade priemyselného vlastníctva SR.

V súbore nastali zmeny ako generačné tak aj programové. Mladí členovia za pomoci starších kolegov pokračujú a rozvíjajú  tradíciu Krakovienky, reprezentujú obec Krakovany, Trnavský samosprávny kraj a Slovensko na rôznych domácich a zahraničných folklórnych festivaloch. V repertoári skupiny sú spevy, tance a zvyky z okolia Krakovian. Skupina konzultuje použitie typických prvkov regiónu s inštitúciami ako je Národné osvetové centrum, Centrum tradičnej kultúry v Myjave, ÚĽUV a Etnografický ústav SAV. Svoj program predvádzajú doma aj mimo obce.

Doma, v  Krakovanoch, na domovskej scéne, na Sedliackom dvore, ponúkajú možnosť zhliadnuť rôzne folklórne programy.  Sedliacky dvor je gazdovský dvor, ktorý hosťom okrem  občerstvenia a folklórneho programu, dáva možnosť  prezrieť si Sedliacky dvor Krakovany s jeho starými, dobovými izbami , výstavou rôznych krojov, ručných prác a predmetov dennej potreby.

Fotogaléria

Tip: kliknutím na danú fotografiu dosiahnete jej zväčšenie

         

Kontakt

Tanečná skupina FS KRAKOVIENKA

Hlavná 188/3, 922 02 Krakovany, okres Piešťany

IČO: 42291577

 

Telefón:
0907 720 127
0908 465 189

 

Webová stránka: www.krakovienka.eu

 

E-mail:

krakovienka@krakovienka.eu