Obec:  História   Starosta   Obecné zastupiteľstvo  Zápisnice  VZN   Formuláre

Futbal:  A-mužstvo   Dorast   Žiaci 

Kultúra:  Kultúrny dom   Folklór   Hobby stretnutia  Pamiatky

Spolky:  Farnosť    Poľovníci   Červený kríž    Hlavná strana

                                  

Rímskokatolícka cirkev farnosť Krakovany

Nám. Sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel.: 033- 7798427,

www.krakovany.sk/farnost.htm

 

Farské oznamy

na 25. nedeľu v cezročnom období  21. 9. 2014

Krakovany

PONDELOK 22.09., féria

18:00  Krakovany Anton, Marianna a Pavol č. 182

__________________________________________________________________________

UTOROK 23.09., sv. Pia z Pietrelčiny, kňaza, spomienka

18:00 Ostrov Jozef Raška 1. výr a manželka Emília č. 394

__________________________________________________________________________

STREDA 24.09., féria

18:00 Ostrov Jozef a rodičia František a Katarína Mitošinkoví č. 353

__________________________________________________________________________

ŠTVRTOK 25.09., féria, po sv. omši adorácia

18:00 Krakovany† Rod. Žitňanskí a starí rod. z oboch strán a rehoľná sestra Gabriela č. 337

__________________________________________________________________________

PIATOK 26.09., féria

18:00 Krakovany Manžel a syn Jozef, brat Jozef a matka Agáta č. 136

__________________________________________________________________________

SOBOTA 27.09., Sv. Vincenta de Paul, kňaza, spomienka

18:00  Krakovany Rodičia Viskupoví a Miklovičoví č. 441

________________________________________________________________

NEDEĽA 28. 09., 26. nedeľa  cez rok

09:00 Ostrov Za veriacich farnosti

10:30 Krakovany + Mária Miklovičová, manžel  Ladislav a rodičia z oboch strán č. 575

  Upratovanie kostola č. d.: 241-260

 

  Oznamy:         

  V mene rodičov, žiakov, pedagógov a biskupského úradu chceme poďakovať ľuďom dobrej vôle v dekanáte Piešťany a okolí, ktorí ste sprevádzali modlitbami na začiatku nového šk. roka naše katolícke školy - ZŠ sv. Márie Goretti a Gymnázium Michala

  Archanjela. Skutočne len vďaka Božej milosti a vašej trpezlivosti, obetám a modlitbám  sme mohli začať pokojne pracovať na vzdelávaní a duchovnej formácii našich detí a mládeže. Novými projektmi chceme dosiahnuť, aby  úsilie výchovy v kresťanských

  rodinách pokračovalo na našich školách. Prosíme i naďalej o vašu priazeň a modlitby. Našu prácu a úspechy môžete sledovať na našich internetových stránkach.

                                                                                       Marián Ondrejka, duchovný farnosti sv. Štefana a katolíckej základnej školy a gymnázia v Piešťanoch

 

  Úmysel modlitieb na september: Aby kresťania inšpirovaní Božím slovom, pomáhali chudobným a trpiacim