Obec:  História   Starosta   Obecné zastupiteľstvo  Zápisnice  VZN   Formuláre

Futbal:  A-mužstvo   Dorast   Žiaci 

Kultúra:  Kultúrny dom   Folklór   Hobby stretnutia  Pamiatky

Spolky:  Farnosť    Poľovníci   Červený kríž    Hlavná strana

 

KALENDÁR PODUJATÍ NA ÚZEMÍ OBCE KRAKOVANY PRE ROK 2014

 

V tejto rubrike nájdete na jednom mieste pohromade termíny všetkých akcií, ktoré sa budú konať na území obce Krakovany v roku 2014. Podujatia obecné, ale i akcie miestnych spoločenských a kultúrnych skupín. Ak viete o nejakej akcii, ktorá sa bude konať v Krakovanoch a nie je tu uvedená, napíšte nám na adresu georgefilo@krakovany.sk  a my ju sem pridáme.    

Dátum       - Podujatie -      miesto - čas - organizátor 

 

                                    12.1.2014            Koncert Kysucký prameň – Kysucký prameň

                                    18.1.2014            Hobby stretnutie – Obec Krakovany

                                    29.1.2014            Výročná členská schôdza – JDS Krakovany

                                    31.1.2014            Ples – Múzeum Za krakovskú bránu

                                      2.2.2014            Karneval – ZR pri MŠ

8.2.2014              Hobby stretnutie – Obec Krakovany

14.-15.2.2014       Zabíjačka – MsSČK a Obec Krakovany

22.2.2014            Farský ples - RKFÚ Krakovany

1.3.2014              Bazár použitých vecí – ZR pri MŠ

8.3.2014              Hobby stretnutie – Obec Krakovany

22.-23.3.2014       Jozefovský stolnotenisový turnaj, Turnaj o pohár starostu obce – Obec Krakovany

30.3.2014            Veľkonočné trhy – ZR pri MŠ a ZŠ

12.4.2014            Hobby stretnutie – Obec Krakovany

20.4.2014            Diskotéka – FKK

3.5.2014              RETRO Diskotéka – ZR pri ZŠ

11.5.2014            Deň matiek  - Obec Krakovany

17.5.2014            Hobby stretnutie – Obec Krakovany

14.6.2014            Hobby stretnutie – Obec Krakovany

14.6.2014            Letecký deň – MsSČK

28.-29.6.2014       Župný festival kultúry – Obec Krakovany

12.7.2014            Hobby stretnutie – Obec Krakovany

26.-27.7.2014       Výstava gladiol - MsSČK a Obec Krakovany

16.8.2014            Hobby stretnutie – Obec Krakovany

6.9.2014              Diskotéka FKK

12.-13.9.2014      Jesenná výstava – MsSČK

20.9.2014            Hobby stretnutie – Obec Krakovany

5.10.2014            Mesiac úcty k starším – Obec Krakovany

11.10.2014          Hobby stretnutie – Obec Krakovany

18.10.2014          Diskotéka FKK

8.11.2014            Hobby stretnutie – Obec Krakovany

15.11.2014          Katarínsky ples – ZR pri ZŠ

30.11.2014          Vianočné trhy – ZR pri MŠ

6.12.2014            Hobby stretnutie – Obec Krakovany

11.12.2014          Vianočná kvapka krvi – MsSČK

26.12.2014          Diskotéka – FKK

29.12.2014          Posedenie farníkov - RKFÚ Krakovany