Hlas Krakovian č.3/2003 (november)

 

 

                                                             EDITORIAL

SLOVO ŠÉFREDAKTORA - Nepopulárne opatrenia

     S príchodom nového volebného obdobia došlo k mnohým zmenám v radoch poslancov obecného zastupiteľstva aj v osobe samotného starostu obce. Po zistení skutočného stavu, v akom sa nachádzali mnohé otázky súvisiace s riadnym chodom a financovaním obce, sa mnohým kompetentným urobili vrásky na čele. Aby sa tieto otázky konečne uzavreli, muselo obecné zastupiteľstvo prijať okrem iných aj mnoho nepopulárnych opatrení, súvisiacich so zmenami na niektorých pozíciách, či so zmenami v spôsobe prevádzkovania zariadení. Ak sa však na jednotlivé problémy pozrieme zblízka a objektívne, tieto kroky boli nevyhnutné a nepopulárne len pre určitých jednotlivcov, výsledný efekt dal za pravdu nášmu presvedčeniu, že zmeny  budú viesť iba k zlepšeniu situácie. Prejdime však ku konkrétnym otázkam. Uvedením kaviarne "U notára" do prenájmu manželom Sabovcom obci odpadli prebytočné náklady a konečne môže rozpočet obce počítať s prvým ročným ziskom vyšším ako za celé desaťročie prevádzky riadenej obcou. Prenechaním prevádzkovania obecného vodovodu firme TAVOS usporíme, dovolím si povedať, státisíce korún ročne, keď straty budeme hradiť len v omnoho menšej miere (viď článok Starosta sa prihovára). Prenajatím prevádzky Kaderníctva znova príde k odbúraniu vysokej ročnej finančnej straty, v dôsledku nerentabilnosti prevádzkovania pod patronátom obce. Všetky spomenuté príklady sú číselne a oficiálne dokázateľné a iba ťažko možno vykonávateľom týchto reforiem tvrdiť, že tieto rozhodnutia boli účelové, nesprávne a zbytočné. V súčasnej zložitej finančnej situácii, v ktorej sa Slovenská republika a aj celá komunálna sféra nachádza sú tieto finančné úspory životne dôležité. Po týchto otázkach, ktoré mohli byť dávno vyriešené už v minulosti a sprevádzali takmer rok práce starostu a poslancov, sa konečne možno pustiť do ozajstnej činnosti pre zveľadenie obce. Prioritami sú podľa môjho názoru najmä dokončenie procesu, ktorý bude viesť k umožneniu novej výstavby rodinných domov (pretože čím má obec viac obyvateľov, tým je to pre každého občana lepšie po všetkých stránkach), hľadanie podporných finančných prostriedkov pre začatie výstavby obecnej kanalizácie, oprava miestnych komunikácií (tu okrem nedostatku financií blokuje prácu aj fakt, že mnohé cesty sú dosiaľ majetko-právne nevysporiadané), skvalitnenie životného prostredia, zlepšenie úrovne kultúrneho vyžitia v obci a mnohé ďalšie. Sú to neľahké záležitosti, ktoré budú musieť kompetentní predstavitelia, s pomocou všetkých občanov riešiť. Preto zdôrazňujem, že sa treba na vykonanú prácu pozerať bez zbytočných emócií a predsudkov  a zabudnúť na všetky konšpiračné teórie (smiešne teórie revanšu, sprisahania a pod.), ktorých rozvíjanie je zbytočným mrhaním času na úkor skutočných návrhov na riešenie problémov obce. Takto to, bohužiaľ, funguje aj vo vysokej politike.

Juraj FILO, šéfredaktor HK 

                                                                                         ČO NÁS PÁLI

DISKOTÉKY – ÁNO ČI NIE?

5. septembra sa obecné zastupiteľstvo na svojom mimoriadnom zasadnutí zaoberalo riešením situácie v súvislosti s poriadaním diskoték. Treba pripomenúť, že toto zasadnutie bolo zvolané na základe sťažností občanov našej obce.

                Hneď na úvod musím prezradiť, že nie som naklonený myšlienke zakázať diskotéky. Prvý argument, ktorý proti mne padne bude, že som mladý, a preto obhajujem záujmy mladšej generácie. Vopred to musím odmietnuť. Bývam oproti kultúrnemu domu, i mne sem-tam hluk vadí, ale snažím sa diskotéky tolerovať.

K samotnému problému. Ako najsilnejší argument podporujúci zákaz diskoték je rušenie nočného kľudu. Tento problém má dve stránky. Prvá sa týka hlasnej hudby na diskotékach. Táto skutočnosť nie je neriešiteľná. Usporiadatelia zábav musia dbať na „primeranú“ úroveň hlučnosti, k čomu ich môže obecné zastupiteľstvo zaviazať, a v prípade nerešpektovania tohoto nariadenia treba porušovateľov potrestať pokutou.(Slovo primeraná som dal schválne do úvodzoviek, pretože ho možno chápať relatívne.) Hlučnosť možno odmerať(nie je to však v technických možnostiach obecného úradu) a na základe takéhoto merania uložiť pokutu. Dohoda s usporiadateľmi by tento problém mala vyriešiť. Druhá stránka problému je rušenie nočného kľudu v obci skupinkami (nielen) podnapitých ľudí. To je zložitejší problém. Nesúhlasím s názormi, podľa ktorých by mali na poriadok v obci dorezať usporiadatelia, pretože je to technicky nemožné. Neviem si predstaviť, ako by usporiadatelia hliadkovali po obci. Usporiadateľ ručí za poriadok v kultúrnom dome. V prípade, že v obci dochádza  k rušeniu nočného kľudu, alebo výtržnostiam, treba to ohlásiť polícii. Tá je tu preto, aby takéto situácie riešila. Tvrdiť, že políciu je zbytočné volať, pretože sa nedostaví, prípadne vôbec nezasiahne je absurdné. V prípade takého postupu musia policajti niesť zodpovednosť pred nadriadeným, alebo inšpekciou Ministerstva vnútra. Nemožno donekonečna trpieť, že ľudia platení z našich daní sa v prípade potreby na nás vykašlú.

V neposlednom rade sa pod správaním často krát mladistvých podpisuje alkohol. Nemôžem však súhlasiť s návrhom zakázať predaj alkoholickým nápojov na diskotékach.(Alkohol si v prípade potreby každý zaobstará vopred). Netvrdím, že podporujem predaj alkoholu mladistvým, ale obmedzovať nemalú skupinu dospelých? Taktiež odmietam návrh na zatvorenie barov v deň konania diskotéky. Práve v tento deň majú spomínané podniky najväčšie tržby(ťažko by s tým súhlasili), i keď súhlasím s názorom, aby konečne začali platiť už zožltnuté nápisy v baroch – zákaz predaja alkoholu osobám mladším ako 18 rokov. Mimochodom alkohol nemožno vidieť ako absolútnu príčinu všetkého zla. To by bolo príliš zjednodušené videnie. Podľa môjho názoru platí, že neporiadok môže robiť šestnásťročný„človek“ v triezvom stave, a naopak v rámci pravidiel sa môže správať jeho rovesník podgurážený alkoholom. Treba to povedať otvorene. Aj keby mladiství nedostali alkohol pred diskotékou v baroch, keby na diskotékach bol alkohol zakázaný predávať, stále tu bola, je a bude skupina ľudí, ktorí sa nechodia baviť, ale zvoniť po domoch, “spievať“... . A zároveň je jedným dychom nutné povedať, že alkohol  nie je problém obstarať si vopred. Pomyslime na to, či kvôli pár jednotlivcom zakážeme diskotéky pre mnohých, ktorí sa naozaj prídu zabaviť. Aj keby sme urobili všetky opatrenia – zakázali požívanie alkoholických nápojov, zatvorili bary, prinútili hliadkovať políciu – problém by sa pravdepodobne zmiernil, ale odstrániť sa ho, podľa môjho názoru nepodarí. Vyzerá to, že argumentujem proti sebe – keďže som vyjadril nesúhlas so zákazom diskoték – nie je to celkom tak.

Myslím si , že  najskôr treba zamiesť pred vlastným prahom. Pokiaľ budú rodičia ľahostajní voči tomu, ako sa ich deti správajú a aké chodia ráno domov, môžeme robiť aj stovky rôznych opatrení. Tu ma, bohužiaľ, nenapadá iné východisko, len zopárkrát priviesť „výtržníkov“ domov v policajnom aute, samozrejme, s uhradením príslušného „cestovného“ plus nejaká tá pokuta a bude po probléme. (Inak ani noc strávená na záchytke plus uhradenie „ubytovania“ by nebol zlý nápad.)

Proti zákazu diskoték som i z finančného hľadiska. Diskotéky predstavujú príjem pre obecný úrad, miestny spolok Červeného kríža, Združenie rodičov, telovýchovnú jednotu. Neviem posúdiť, ako by zákaz diskoték dopadol na všetky spolky, za TJ však môžem povedať, že výpadok príjmov zo zábav by znamenal výpadok nenahraditeľnej hotovosti a znamenal by ohrozenie chodu TJ.

Asi mi nezostáva nič iné len konštatovať, že sa musíme naučiť vzájomne rešpektovať. Tým vôbec nemyslím, že sťažovatelia si budú brať tabletky na spanie a zabávajúci si budú robiť, čo im napadne. Tolerancia musí prísť z oboch strán!

-ač-     

                                                                                           AKTUALITY

Miestna skupina SČK plná aktivít

     O tom, že Miestna skupina Slovenského Červeného kríža (ďalej len MSČK) sa môže pochváliť pestrou aktívnou činnosťou, zistíte v nasledujúcich riadkoch. V mesiaci júl sa konal pod jej patronátom veľmi vydarený jednodňový výlet na Brezovú pod Bradlom, ktorého sa zúčastnili členovia MSČK, zamestnanci obecného úradu a deti zo ZŠ a MŠ v Krakovanoch. Bohatého programu, plného dobrej zábavy, súťaží pre deti, táboráku sa zúčastnilo takmer 90 ľudí. V auguste MSČK pomáhala zaisťovať nerušený priebeh ďalšieho ročníka tradičného Považského maratónu, v septembri spolu z drahovskou MSČK, s ktorou sú naši v konzorciu, spoluorganizovala Drahovskú kvapku krvi, pri ktorej bola prítomná mobilná transfúzna stanica z Bratislavy na čele s MUDr. Drakulovou. O úspechu tohto podujatia, ktoré iste pomôže zachrániť ľudské životy, svedčí počet odberov, ktorých bolo 82. Krakovianski dobrovoľní darcovia krvi, na pozvanie Územnej skupiny SČK v Trnave, nechýbali ani pri takej historickej udalosti, ako bola návšteva pápeža Jána Pavla II. na Slovensku. To, že mohli byť v tesnej blízkosti Sv. Otca a spoluzabezpečovať zdravotnú starostlivosť bola pocta za ich neustálu pomoc a ochotu darovať kúsok zo seba v prospech iných. Koncom septembra sa MSČK angažovala aj v osvetovej činnosti, keď zorganizovala zaujímavú besedu s hovorkyňou Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Piešťanoch pod názvom Drogy a drogová závislosť, ktorá bola určená pre mladých vo veku od 13. rokov.

      Vo svojich bohatých aktivitách nemieni podľa slov jej dlhoročnej predsedníčky pani Krestovej poľaviť a do konca tohto roku pripravuje ďalšie podujatia. Členovia výboru MSČK už tradične budú navštevovať starších občanov (aj v zariadení opatrovateľskej služby) vo veku nad 80 rokov, v novembri chystá ďalšie informatívne posedenie pod názvom Mladí ľudia a trestné právo, 6. decembra sa uskutoční posedenie s darcami krvi spojené s vianočným koncertom a 16.12. je na pláne Vianočná kvapka krvi, pri ktorej zavíta aj do našej obce mobilná transfúzna stanica (bližšie informácie budú zverejnené na informačnej tabuli a nástenkách obecného úradu, v miestnom rozhlase a na pravidelne aktualizovanej nástenke MSČK). Krv by mali prísť darovať okrem občanov z Krakovian aj dobrovoľní darcovia z Drahoviec, Chirany Dental, Vrbového, Brezovej pod Bradlom a z Lopašova.

     Do ďalšej nezištnej činnosti im želáme veľa síl, šťastia a Božieho požehnania!                                                                                                                                     Juraj Filo

                                                                    SPOLOČENSKÁ KRONIKA

V 3. štvrť roku 2003 sa

narodili:

Patrik Franko

Erik Zibrín

Alexandra Augustinová

Filip Manák

Nora Valová

Max Gono

Prajeme im všetko najlepšie !

Zomreli:

Ľudovít Markech

Ing. Alojz Masár

Mária Bibišová

Úprimnú sústrasť!

Na trvalý pobyt sa prihlá-

silo 11 osôb(7 žien, 4 muži), z obce sa odsťahovali 3 osoby (3 ženy)

Dňa 25. septembra 2003 sa naša občianka pani Štefánia Súcka dožila významného životného jubilea 90 rokov. Gratulujeme!

                                                                 STAROSTA SA PRIHOVÁRA

O    

 Odovzdanie obecného vodovodu firme TAVOS vyvolalo veľkú polemiku medzi občanmi Krakovian. Obec sa rozdelila na dve skupiny, jedni súhlasili, iní boli proti tomuto riešeniu. Podotýkam, že obec je i naďalej vlastníkom obecného vodovodu a firma TAVOS zabezpečuje jeho prevádzku. Toto rozhodnutie sa ukázalo ako správne. Keď bola obec i prevádzkovateľom, za všetky straty zodpovedala sama. Vyčíslené straty od roku 2000 vyzerajú nasledovne:

Rok 2000 – obec doplatila 156.184,- Sk

Rok 2001 – obec doplatila 133.744,80 Sk

Rok 2002 – obec doplatila 234.755,- Sk

  1. polrok roku 2003 – obec doplatila 144.229,20 Sk.

 

Ak to teda spočítame za 3,5 roka, obec hradila straty vo výške 668.913,- Sk.

     Dňa  17. októbra 2003 sa v kultúrnom dome v Krakovanoch uskutočnilo stretnutie občanov so zástupcami Povodia Váhu Ing. Bečárom a Ing. Hrnčiarikom, predstaviteľmi obce starostom Dr. Mihálikom, zástupcom starostu Jozefom Filom a 20 občanmi Strážovskej ulice.

Cieľom bolo riešiť situáciu s vodou v dvoch korytách toku Holeška.

Po vzájomnej dohode zúčastnených strán boli prijaté tieto závery:

-         Povodie Váhu preskúma po právnej stránke možnosti prenájmu alebo odpredaja mlynského náhonu od hrádze po parcelu p. Klíča za symbolickú cenu. Starosta obce predloží návrh Povodia Váhu na prerokovanie obecnému zastupiteľstvu. Ak obecné zastupiteľstvo schváli návrh Povodia Váhu, vypracuje uznesenie, ktoré zaviaže občanov, okolo parciel ktorých preteká potok každoročným čistením /v jesennom období, na vlastné náklady/,

-         Povodie Váhu prečistí hlavné koryto potoka Holeška,

-         Povodie Váhu za existencie oboch korýt pri dostatočnom prietoku vody stanoví vodohospodársky režim pre obe korytá. Ak bude málo vody, voda pôjde len cez hlavné koryto,

-         Povodie Váhu pripraví projekt na riešenie stavidla a preskúma opodstatnenosť nadstavby hrádze.

ROEP – register obnovenej evidencie pozemkov

Podľa zákona  č. 180/1995 Z. z. a zákona č. 222/96 Z. z. sa v roku 1997 začalo konanie  o obnove evidencie pozemkov a právnych vzťahov k nim. Keď v roku 1999 odstúpila firma POINTS, ktorá mala odovzdať obnovený register pozemkov, bolo konanie v tejto činnosti pozastavené.

V roku 2001 bola obnovená činnosť ROEP, vytvorená komisia a schválený rokovací poriadok. Komisia má 7 členov.

Predmetom konania ROEP sú:

-         pozemky nezapísané na LV v katastri

-         pozemky zapísané na LV, ale sú evidované na LV len čiastočne, alebo nie je k nim evidované vlastníctvo na LV pomerom v celosti, vlastnícke právo  je evidované na LV bez výmery alebo geometrického a polohového určenia.

 

Predmetom ROEPu teda boli pozemky, na ktorých sa výmera v pozemkovej knihe odlišovala od katastra, zle bolo uvedené číslo parcely, intravilán, extravilán alebo kataster Krakovany a Stráže .

Činnosť komisie ROEP organizačne a materiálne zabezpečovala obec. Operáty a ostatné materiály pripravil kataster. Náklady sa čiastočne uhradia z poplatkov účastníkov ROEPu.

Zverejnenie registra ROEP urobil obecný úrad 4. septembra 2003 a umožnil nahliadnutie záujemcovi s tým, že môže podať námietky.

Každému známemu účastníkovi bol do vlastných rúk doručený výpis týkajúci sa pozemkov v jeho vlastníctve a výzva na zaplatenie poplatku.

Občania mohli nahliadnuť do zoznamu neznámych vlastníkov, ktorých miesto pobytu nie je známe. Neznámych vlastníkov zastupoval Slovenský pozemkový fond.

Zasadnutie komisie ROEP bolo 30. septembra 2003. Komisia dostala 3 námietky a 7 vysvetlení. Námietky, ktorým bolo vyhovené, boli doručené zhotoviteľovi ROEP – firme Geopoz Banská Bystrica.

Komisia dostala aj 4 návrhy na vydržanie, ktoré boli opodstatnené. Žiadatelia dostali 10 dní na doplnenie materiálov. Materiály budú zaslané na kataster. O nadobudnutí vlastníctva k pozemku vydržaním nemožno podať opravný prostriedok, ale je preskúmateľné súdom.

Všetky zápisy do KN k pozemkom pred schválením ROEP sa pozastavia a obnovia sa až po skončení ROEP.

-vm-

Služby zariadenia opatrovateľskej služby

     V júli 2002 v rámci prechodu kompetencií na mestá a obce prešlo delimitáciou pod správu obce Krakovany aj Zariadenie opatrovateľskej služby (ďalej len ZOS). ZOS je účelovým zariadením obce určeným na pobyt starých občanov. Kapacita ZOS je 15 miest, z ktorých je v súčasnosti obsadených 13, z toho 10 žien (2 z Krakovian) a 3 muži. ZOS slúži starým občanom zo širokého okolia. Sú tu umiestnení občania obcí, ktoré nedisponujú zariadením podobného typu. Obyvatelia sú umiestnení na celoročný pobyt a v súlade s domácim poriadkom môžu zariadenie kedykoľvek opustiť a vrátiť sa do svojho domáceho prostredia, ak im to dovoľuje zdravotný stav a stav ich predchádzajúceho obydlia. Návštevy v ZOS Krakovany sú denne od 13:00 do 17:00. V ostatných hodinách prebieha osobná hygiena obyvateľov, dezinfekcia zariadenia, príprava jedál a pod.

Obyvatelia ZOS platia mesačne z dôchodku:

- za stravu - stravná jednotka je podľa zákona 68,- Sk na deň (raňajky, desiata, obed, olovrant,   večera)

- za bývanie

- za služby spojené s opatrovaním

Tieto peniaze sú odovzdávané na účet ZOS a z neho sú financované opravy a úpravy v zariadení v súčinnosti so štátnym príspevkom na chod zariadenia.

Tento rok boli v ZOS realizované nasledovné činnosti: zabudovanie výdajného a odberného okienka z kuchyne tak, aby vyhovovalo hygienickým predpisom, osadenie madiel na steny jedálne a spoločenskej miestnosti pre uľahčenie pohybu obyvateľov, prebehla výmena starých plynových kotlov za nové moderné kotly a expanznej nádrže v nízkotlakovej kotolni ZOS. Na zvýšenie bezpečnosti budovy bola nainštalovaná bezpečnostná mreža na zadný vchod budovy. Počas letných mesiacov prebehlo maľovanie kúpeľní, toaliet a kuchyne, čo pocítili aj občania poberajúci obedy v ZOS. Pre zvýšený záujem občanov obce o obedy bol zakúpený a inštalovaný nový výkonný plynový sporák s elektrickou rúrou, ktorý nahradil staré nevyhovujúce sporáky. Zvýšila sa tým kapacita jedálne, preto dôchodcovia, ktorí majú záujem o odber obedov sa môžu prihlásiť v ZOS.

Všetky tieto výmeny a opravy boli hradené najmä z rozpočtu obce Krakovany.

Naplánovaná je výmena odkvapovej rúry a pred spustením zimného vykurovania veľké upratovanie, ktoré prebieha trikrát do roka.

Týmto ďakujem zamestnancom ZOS, ktorí si svoju prácu, náročnú nielen fyzicky, ale predovšetkým psychicky, vykonávajú svedomito a v plnom nasadení, v neposlednom rade ďakujem aj pracovníkom obce za ich vynikajúcu spoluprácu a pomoc pri spríjemňovaní jesene života našich starých obyvateľov.

 Mgr. Jana Lajchová, vedúca ZOS Krakovany

   Príhovor kňaza               

 

            Vďačne využívam túto príležitosť, aby som sa vám, milí priatelia, prihovoril.

Prvého augusta som nastúpil do farnosti Krakovany ako nový správca farnosti. Aj touto cestou sa vám všetkým chcem poďakovať za milé a srdečné privítanie. V súvislosti s touto zmenou ste si možno  položili niekoľko otázok: aké budú priority nového kňaza, čo možno od neho očakávať, aký „kurz“ naberie farnosť pod jeho vedením...? a pod.  

Odpoveď na tieto a podobné otázky vám môže dať pohľad viery. Áno, očami viery možno vidieť, pochopiť a prijať kňaza ako vyslanca samého Ježiša Krista. Kňaz má mandát priamo od Krista, udelený biskupom, aby viedol spoločenstvo veriacich, ktoré patrí Kristovi.

Moje priority vychádzajú z  poslania duchovného pastiera. Je to predovšetkým snaha o prehĺbenie duchovného života, aktívneho života viery vo farnosti. Všetky  podujatia majú a budú smerovať k jasnému cieľu, aby ľudia rástli v láske k Bohu, k cirkvi, národu i sebe navzájom.

Tradičné spôsoby sú nedostačujúce, aby odpovedali na požiadavky doby. Preto je potrebné urobiť, čo je v našich silách, aby sa život viery posilnil, zveľadil a skvalitnil. Toto poslanie nechápem a nebudem redukovať len na kostol, návštevu nedeľnej omše, či príležitostné pristúpenie k spovedi, alebo návštevy fary za účelom, povedzme, vypísania krstného listu...To, čo sa odohráva na poli duchovného života v kostole, (sväté omše, kázne, pobožnosti ...) chcem s pomocou ľudí prehĺbiť, oživiť...Aj preto som zaviedol, napr. poklonu- adoráciu  pred sviatosťou oltárnou každý štvrtok, ďalej rôzne liturgické zmeny, či snahu o skvalitnenie liturgického spevu (väčšinu bude možné realizovať len postupne). Ide mi o to, aby ľudia chodili na stretnutie s Bohom do chrámu s radosťou a prežívali ho naplno, nie z povinnosti či tradície a, aby sme boli verní usmerneniam, ktoré dáva cirkev pre dobro všetkých.

Mimo kostola to budú rôzne aktivity, napr. farské púte, niektoré sme realizovali, pripravujeme ďalšie, účasť našich farníkov na rôznych podujatiach nielen duchovných , oživenie činnosti miništrantskej skupiny, výlety, možnosť stretávať sa v spoločenstve...Na tieto podujatia som dal na fare k dispozícii miestnosť mládeži i speváckemu zboru na stretnutia a nácviky. Mojou túžbou je, aby fara nebola nedobytnou pevnosťou, ale aby sem ľudia prichádzali radi a aby sa tu cítili ako doma. Táto možnosť je otvorená nielen pre veriacich, ale aj pre ostatných, osobitne však pre mladú generáciu...

Pokiaľ ide o ďalšie skutočnosti. Čaká nás oprava strechy farského kostola a podľa možností, aj oprava kostola sv. Gála (tzv. strážovský kostol). Bola zvolená Farská ekonomická rada , v nej zvolení a menovaní členovia budú pomáhať svojimi radami, skúsenosťami a kontaktmi, aby sme zveľadili nielen ľudské duše, ale aj vzácne  hmotné dedičstvo našich otcov.

Iste, dalo by sa rozprávať viac a hlbšie...To, dúfam, umožní čas a osobné kontakty, no najmä spolupráca nás všetkých v snahe o spoločné dobro nielen pre aktívnych veriacich, ale pre všetkých v našej farnosti, obci.

Osobne sa budem  snažiť urobiť čo je v mojich silách a možnostiach, aby naša farnosť žila aktívne, viac sa zjednocovala a bola povzbudením aj pre ostatných. Zároveň prosím a pozývam k spolupráci každého, komu na našej farnosti záleží, kto môže, vládze, vie a chce pomôcť, či to bude rada, usmernenie, povzbudenie, kontakt, liturgická služba, upratovanie, brigádnická alebo hmotná forma pomoci.

S vďačnosťou sa modlí za vás všetkých každý deň a vyprosuje dar pokoja, zdravia a úspechov

                                                        Váš Mgr. Ľudovít Malý

 

                                                                                                    ŠPORT

Aktuálne o domácej TJ

     Od vydania posledného čísla Hlasu Krakovian sa mnohé udialo aj v činnosti TJ Družstevník Krakovany. Všetky tri naše družstvá rozbehli svoje majstrovské súťaže, pričom na ich začiatku nám veľkú radosť robili najmä tie mládežnícke. Dorastenci sa v úvode usadili na čele Oblastných majstrovstiev a všetko nasvedčovalo tomu, že tento rok mužstvo Miloša Holána bude horúcim kandidátom na postup. Našich mladíkov za úvod ročníka treba skutočne pochváliť, pretože ich výkony boli skutočne veľmi kvalitné. Škoda len, že chlapcom po skvelom štarte "napršalo do nosa" a posledné slabé výkony ich posúvajú v tabuľke čoraz nižšie. Úplne opačný vývoj nabrala sezóna našich mužov. Tí po katastrofálnych prvých troch kolách okupovali posledné miesto OM s pasívnym skóre 0:10. Táto facka, zdá sa chlapcom pomohla, a aj príchodom bratov Hornákovcov sa výkonnosť výrazne pozdvihla. Svedčí o tom tiež následná bilancia - zo siedmich stretnutí bolo až šesť víťazstiev. Dúfajme, že chlapci si situáciu nezľahčia a podobne úspešným záverom pripravia sebe i klubu pokojnú zimnú prestávku. Naši najmladší reprezentanti - žiaci, už svoju jesennú časť ukončili domácou prehrou s Dolným Lopašovom. Práve tento výsledok ich stál 2. miesto v tabuľke, ich bilancia je však dobrá - šesť víťazstiev, jedna remíza a dve prehry.

     Horúcou témou v TJ nie sú len výsledky našich mužstiev, ale tiež zmeny vo funkcionárskom aktíve spolu so započatými novými aktivitami. O problémoch s funkcionármi sme občanov informovali v poslednom čísle tohoto periodika. Dnes je už táto otázka vyriešená a po dohode výboru TJ bol ustanovený nový funkcionársky aktív v zložení: Ing. Vladimír Žažo- predseda TJ, Lukáš Radoský - tajomník TJ a podpredsedom klubu sa stal Peter Masár. Od tejto zmeny sa očakáva sprehľadnenie činnosti klubu a tiež zlepšenie spolupráce s obcou a ďalšími ekonomickými partnermi. Snahou vedenia je uchádzať sa už v tomto roku o štátne finančné prostriedky na modernizáciu športového areálu, ktorý by tak mal dosiahnuť využitie nielen futbalové, ale multišportové. Samozrejme táto aktivita bude vyžadovať aj prostriedky mimo štátnych zdrojov, čo vytvára priestor pre spoluprácu s obecným sponzorským zázemím. Ďalšou prioritou vedenia je obnovenie členskej základne TJ a prebudenie športového ducha v obci. A to je ponuka priamo na vás obyvateľov Krakovian a všetkých športových fanúšikov. Každý z vás má šancu stať sa členom svojej TJ, čo samozrejme nikoho k ničomu nezaväzuje. Stačí, ak je člen len dobrým fanúšikom, aj týmto výrazne pomáha svojmu klubu. Bez členskej základne je totiž náš klub iba prázdnou spoločenskou organizáciou, čo samozrejme nie je pravdou, de iure však určite áno. V tomto roku má klub ešte šancu čerpať 1% z dane fyzických a právnických osôb. Aktuálne sa možnosť rozšírila aj na spomenuté právnické osoby, teda podnikateľov a firmy. Poskytnutím percenta z dane môžete pomôcť našej TJ aj vy, o postupe pri jeho prevode v prípade realizácie tohto zámeru vás samozrejme ešte budeme informovať. Všetkých upozorňujeme, že percento odvádzate z vašej koncoročnej dane, teda namiesto štátu putuje napríklad na potreby športu v Krakovanoch. Veríme, že sa nám v spolupráci s vami občanmi podarí zlepšovať prácu našej TJ, a tým prispievať ku krajšiemu a plnohodnotnejšiemu spoločenskému životu v našej obci.       

-LR-

                                                                                                       Grafická úprava: Juraj Filo