Hlas Krakovian č.2/2003 (jún)

 

 

                                                             KULTÚRA

890. výročie  oslávime folklórnym festivalom

      Obec Krakovany si tento rok pripomína 890. výročie prvej písomnej zmienky (r.1113 - Zoborská listina). Pripomenutím si tohoto významného jubielea Krakovian sa bude niesť celý, už dvadsiaty ôsmy ročník folklórneho festivalu Krakovany 2003. Na slávnostiach hudby, tanca a spevu sa zúčastnia okrem hostí a divákov z blízkeho a ďalekého okolia aj vzácni hostia zo zahraničia. Budú medzi nimi ľudový súbor z Nórskeho Trogstadu, družobná návšteva z Krakovian v Čechách a taktiež družobná návšteva z Nemecka. Organizátori festivalu pripravili pre všetkých účastníkov, ktorí prídu do Krakovian v kroji bezplatné vstupenky!

PROGRAM: 28. júna 2003 (sobota): 19:00- "POZVÁNKA NA FESTIVAL"-ĽH FS Striebornica z Piešťan a detskí speváci z Krakovian; 19:30- OTVORENIE FESTIVALU- FS Striebornička z Piešťan a ĽH Kolovrátok, Ozefa Omačkech-ľudová rozprávačka, FS Striebornica A ĽH FS Striebornica z Piešťan, spevácka skupina Krakovany, DFSk Krakovanka a DH Vrbovanka, ľudový súbor z nórskeho Trogstadu, ĽS Lusk a ĽH Borovienka; 22:00 - Kultúrny dom- Ľudová veselica s ĽH Borovienka.

     29. júna 2003 (nedeľa): 14:00 - Krojovaný sprievod obcou doprevádzaný DH z Krakovian; 15:00- ZÁVEREČNÝ PROGRAM FESTIVALU- DFS Zvonček pri ZUŠ Vrbové, Ozefa Omačkech-ľudová rozprávačka, ĽS Lusk s ĽH Borovienka, heligonkári z Rabčíc, ĽS z nórskeho Togstadu, FS Družba Trenčín; "VESELO NA ROZLÚČKU" - ĽH Borovienka.

     Aby sme Vám touto cestou aspoň trocha priblížili vystupujúcich, máme tu pre Vás zopár informácií o vystupujúcich:

FS Striebornica, Piešťany- vznikol v roku 1987, v programe má piesne a tance z okolia Piešťan, Myjavy, Horných Orešian, či Dobrej Nivy. Tanečná zložka spolupracuje s ľudovou hudbou, ktorej repertoár tvorí hudobný folklór z celého Slovenska. Súbor sa môže pochváliť okrem nespočetného množstva vystúpení na slovenských festivaloch aj zahraničnými, napr. vo Fínsku, Holandsku, Francúzsku, Nemecku či Tunisku.

Detský FS Striebornička, Piešťany - začal účinkovanie v roku 2000 v ZUŠ Piešťany. Umeleckou vedúcou, pedagógom a choreografom je Dagmar Kuběnová. Program pozostáva z tancov rôznych oblastí Slovenska: Šariš, Zemplín, Liptov,Myjava... Tance sprevádza detská ĽH Kolovrátok pod vedením Zuzany Trnovcovej.

FS Družba, Tenčín- jeho vznik sa spája s rokom 1954, umeleckým vedúcim a choreografom je Jaroslav Mikolášek. Súbor tvorí približne 50 mladých ľuďí pracujúcich v troch zložkách: tanečnej, ľudovej hudbe a v seváckej skupine. Repertoár tvoria piesne z oblasti Šariša, Zemplína, Trenčína i Myjavy. To že je FS Družba vychýreným súborom dokumentuje aj vysoký počet 1660 vystúpení doma i v zahraničí.

Detský FS Zvonček, Vrbové- vznikol v roku 2000 pri ZUŠ Vrbové pod vedením Zuzany Snohovej a Petry Breče. Súbor má 35 členov a jeho tanečný repertoár tvoria tance z regiónov Trnavského, Myjavského ale i z ostatných oblastí Slovenska. Na festivale v Krakovanoch sa predstaví s pásmom jarných tancov a zvykov viažucich sa k sv. Jurajovi a detských hier a tancov.

ĽH Borovienka - vznikla v r. 1993  na podnet kapelníka Štefana Slabého. Základom repertoáru sú ľudové piesne viac ako 100 rokov staré z okolia Vrbového, ktoré pozbieral a zapísal do zbierky Š.A. Pyšný. Dnes je repertoár obohatený o piesne získané aj vlastnou zberateľskou činnosťou členov a priateľov Borovienky, najmä z okolitých dedín Lančár, Chtelnica, Krakovany. ĽH má 13 členov so zaujímavým obsadením nástrojov (husle, kontra-bas, harmonika, trúbky, trombóny, bicie). Vystupuje na koncertoch po mestách a dedinách Slovenska i zahraničia – Nórsko, Rakúsko, Chorvátsko, Česko, kde svojim hudobným stvárnením rozširuje slovenskú ľudovú pieseň.

ĽS LUSK, Krakovany - vznikol v októbri 1990 z iniciatívy pani Augustínovej a manželov Sedlákových. Organizačne patrí pod Kultúrne a osvetové stredisko obce Krakovany.

     V súčasnosti účinkuje v LUSK-u asi dvadsať mladých ľudí pod vedením manželov Sedlákovcov, ktorí aj čiastočne súbor sponzorujú. Tanečníkov doprevádza ľudová hudba Borovienka. Do repertoára LUSK-u patria ľudové tance z okolia Krakovian a Ostrova, z okolia Vrbového, z trenčianskej a myjavskej oblasti. Členovia súboru vystupujú v prekrásnom sviatočnom krakovanskom kroji, krakovanskom pracovnom, vrbovskom,  trenčianskom a myjavskom kroji.

ĽS z Trogstadu, Nórsko - Trogstad je malebné mestečko ležiace 60 km od hlavného mesta Nórska – Oslo. V máji minulého roka sa ľudový súbor Lusk a ľudová hudba Borovienka zúčastnili veľkolepých osláv najväčšieho nórskeho štátneho sviatku – Dňa ústavy a predviedli tam svoje ľudové umenie. Skupina obyvateľov z Trogstadu ešte stále udržiava a oživuje ľudové piesne a tance, ktoré prinesú do Krakovian a budeme mať možnosť vidieť ich na tohtoročných folklórnych slávnostiach.

     Dúfame, že Vás uvedený bohatý program správne naladil a zúčastníte sa na tohtoročnom folklórnom festivale Krakovany 2003 spojeným s oslavou 890. výročia prvej písomnej zmienky o našej obci.

Sponzormi podujatia sú: SEDOS Krakovany, PŠD Krakovany, SELEKT Bučany, SEMPER DECOR Krakovany, VIDEONICS Krakovany, KIPA Krakovany, MICHAELA, DANPIS.

Juraj FILO 

                                                                                         ČO NÁS PÁLI

Opäť komunálny odpad – Sme najdrahší?

      Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch prijalo všeobecne záväzné nariadenie o výške poplatkov za komunálny odpad. Pri tejto príležitosti si pripomeňme niektoré čísla: Pri poplatku 400Sk za nádobu a osobu obec vyinkasuje 163 200Sk, ďalších 137 400Sk pribudne za poplatky za každú ďalšiu osobu v domácnosti, plus právnické osoby „prispejú“ do rozpočtu sumou 48 000Sk. Pri vypočítaní nákladov spojených s likvidovaním odpadu vzniknú obci náklady vo výške 439 770 Sk. Pričom treba zohľadniť, že poplatok za uloženie odpadu bol vypočítaný ako priemer posledných troch odpadov v roku 2002. Takže tento ukazovateľ sa môže ešte zvýšiť(príp. znížiť), ale kalkulovať treba s horším variantom. Už pri týchto číslach „vyskočil“ v obecnom rozpočte deficit 91 170Sk! Podľa môjho názoru je veľmi zlé, ak sa vytvára deficit pri službe ako je vývoz odpadu. Jednak je to služba ako každá iná a preto nevidím dôvod aby obec na ňu prispievala a na druhej strane ušetrených 91 000Sk by mohlo byť oveľa efektívnejšie využitých.(napr. na rekonštrukciu detského ihriska, ktoré je naozaj v dezolátnom stave, prípadne na vybudovanie časti parku pri OcÚ alebo farskej záhrade, možností je neúrekom...)  Ak by sme chceli dospieť k vyrovnanému rozpočtu „v kapitole komunálneho odpadu“ bolo by treba schváliť poplatky vo výške 450Sk za nádobu vrátanie osoby a približne 230Sk za každú ďalšiu osobu v domácnosti. Pri päťčlennej rodine (s jednou nádobou) by nás poplatky stáli 1370 Sk za rok. Na porovnanie v Piešťanoch platia obyvatelia 300Sk na osobu/rok, v Bratislave 100Sk na osobu/mesiac. Mohol by padnúť argument, že toto porovnanie „kríva“, pretože v uvedených mestách sú ľudia lepšie finančne ohodnotení. V prípade Piešťan by tento argument podľa mňa neobstál, v prípade Bratislavy je naozaj možno argumentovať o takmer štyritisíc korún vyššou priemernou mesačnou mzdou. Na druhej strane aj Bratislavčania produkujú rovnaký odpad ako Krakovanci. Takže za rovnaký odpad zaplatí v Bratislave už spomínaná päťčlenná rodina 6000 korún ročne! Keď sa pozrieme na „chudobnejší kraj“ – Banskobystrický do mesta Veľký Krtíš zostaneme prekvapení. V meste, v ktorom je takmer 34-percentná nezamestnanosť sú poplatky za komunálny odpad na osobu/rok stanovené vo výške 500Sk! Samozrejme že by sme našli mnohé obce a mestá, v ktorých je komunálny odpad dotovaný z obecných príp. mestských rozpočtov. Je si treba seriózne položiť otázku či je rodina schopná zaplatiť o 400Sk ročne viac za odpad, jednotlivec napr. o 50Sk viac(sami žijúci občania sú väčšinou dôchodcovia, ktorí sú na tom finančne asi najhoršie), alebo „obetovať“ tieto peniaze v prospech obce, ktorá by ich použila na projekt, ktorým by nám všetkým skrášlila prostredie v našej obci.

(ač)

   

                                                                                           AKTUALITY

Jedna z najlacnejších na Slovensku

      Káblová televízia, ktorú v našej obci prevádzkuje firma STELAR s.r.o z Nového mesta nad Váhom patrí k najlacnejším na Slovensku. Firma prevádzkuje káblové rozvody okrem Krakovian aj v Brestovanoch, Čachticiach, na Dobrej Vode, v Jaslovských Bohuniciach, Sasinkove, Špačinciach, Trebaticiach a Zavare. Cena ktorú platíte ročne za príjem 18 programov (terestriálnych i satelitných) predstavuje 660 Slovenských korún, čo mesačne činí 55 korún. Pre porovnanie najväčší káblový operátor UPC Slovakia požaduje za základnú ponuku (ktorá neobsahuje dokonca ani niektoré programy našej káblovky)svojej káblovky 345 korún mesačne, čo prestavuje  4140 korún ročne, základná ponuka služby UPC Direct (televízia prostredníctvom bezdrátového prístupu) vyjde užívateľa na 590 korún mesačne, čiže okolo 7000 korún ročne. (Ďalší káblový operátor SATRO, požaduje od pripojených zákazníkov 1764 korunovú ročnú sumu, teda 147 korún mesačne. Z uvedeného jasne vyplýva, že káblová televízia, ktorú možno v Krakovanoch prijímať je vzhľadom na ponuku programov najvýhodnejším dostupným riešením. Ďalej treba pripomenúť, že celý ročný poplatok za služby káblovej televízie patrí firme STELAR, čiže jeho výšku si stanovuje samotná firma a Obecný úrad, aby uľahčil platenie tohto poplatku, inkasuje sumu ročne spolu s platením daní.                                                                         –juf-

                                                                    SPOLOČENSKÁ KRONIKA

V 2. štvrťroku sa narodili:

Bučko Marcel

Palkech Matej

Valo Mário

Keprt Eduard

 

Zomreli:

Pavlíček Ján

Kupcová Jozefa

Sedláková Františka

Buchmanová Irena

Madunická Matilda

 

Manželstvo uzavreli:

Miháliková Soňa a Mellak Youcef

                                                                 STAROSTA SA PRIHOVÁRA

O     Od apríla do konca júna bolo v obci dosť zmien. Prebehlo výberové konanie na kaviareň U notára. Prihlásilo sa 8 záujemcov. Do užšieho finále postúpilo 5. Najlepšiu ponuku mal p. Ondrej Sabo. Pretože podnikateľské zámery prihlásených boli približne  rovnaké, rozhodla výška prenájmu 25.000,- Sk mesačne. Doba prenájmu bola schválená na 10 rokov. Všetky zmeny, ktoré budú robené v kaviarni, budú na náklady nájomcu.

         Z funkcie riaditeľky ZŠ bola OZ odvolaná Mgr. Hoštáková. 4. 6. 2003  prebehlo výberové konanie, na ktorom Rada školy pri ZŠ v Krakovanoch vybrala a doporučila OZ na funkciu riaditeľky Školskej jedálne pri ZŠ p. Janu Daněkovú a na funkciu riaditeľky ZŠ Mgr. Evu Seitlerovú. Bývalá riaditeľka p. Mgr. Libuša Hoštáková v deň konania konkurzu odvolala svoju prihlášku. OZ oba návrhy potvrdilo.

         Zároveň bolo vypísané výberové konanie na kaderníctvo. OZ na základe zistenia, že obec doplácala na prevádzku kaderníctva v roku 2002   40.500,- Sk /a to sa neplatilo za prenájom priestorov, ani za spotrebované energie/, poverilo starostu obce ponúknuť zdarma priestory kaderníctva kaderníčke p. Florekovej s tým, že bude platiť za spotrebované energie. Pretože odmietla túto ponuku, rozhodlo OZ o obsadení kaderníctva výberovým konaním.

         Firma Petmas-Onyx, ktorá je vývozcom komunálneho odpadu v obci Krakovany, nalepila na smetné nádoby svoje identifikačné fólie. Tie dokazujú, že občan zaplatil poplatok za vývoz odpadu. Občan bude mať len toľko  označených nádob, za koľko zaplatil. Neoznačené nádoby nebude firma vyvážať. Tento postup začne platiť od 1. júla 2003.

          Veľa kritiky je na fungovanie káblovej televízie. Občanom sa zdá poplatok za káblovú televíziu 660,- Sk vysoký. Podotýkam, že obec sa podieľala na zaplatení energií u občanov, ktorí majú zosilňovače, čím sa poplatok občanov znížil. Vlastníkom rozvodov televízie je obec. Prevádzkovateľom je firma Stelar, ktorá zodpovedá za prenos signálu, ktorý občan dostáva. V prípade  poruchy sa treba obracať na nich. Na potvrdenke o zaplatení sú aj telefónne čísla, na ktoré treba volať v prípade poruchy.  Treba dodať, že som rokoval s p. Sikom, majiteľom firmy a závery sú asi také, že na sfunkčnenie rozvodov pod zemou, pretože sieť nie je dorobená,  bude treba minimálne 250.000,- Sk. Dohodli sme sa, že aspoň vývody, ktoré trčia zo zeme,  v tom roku uložíme do zeme. Dorobenie  prichádza do úvahy len v prípade dostatku financií.

         Od 1.7.2003  začne s prevádzkovaním obecného vodovodu akciová spoločnosť TAVOS, ktorá bude aj inkasovať poplatky za vodu a vydávať súhlas na pripojenie na obecný vodovod. Obec bude musieť zabezpečiť k podpísaniu zmluvy ďalšie úkony, ako je prevádzkový poriadok a opravenie nedostatkov na existujúcej sieti rozvodov. Najväčším problémom je výmena existujúcich vodomerov. Vodovod je prevádzkovaný 10 rokov a životnosť vodomerov  je 4 – 6 rokov. Väčšina z nich nezodpovedá dnešným normám. TAVOS ich vymení, ale vzhľadom k tomu, že vlastníkom vodomeru je občan, náklady bude musieť znášať občan sám.

         Obecný úrad sa usiluje, aby obec bola čo najupravenejšia, a preto vyzýva občanov, ktorí  nestavajú ani nebudujú drobné stavby, aby odpratali stavebný materiál, ktorý je na obecným pozemkoch, niekedy aj niekoľko rokov. Zároveň prosím občanov, aby si upravili priestory a komunikácie pred svojimi domami pred folklórnymi slávnosťami Krakovany 2003. Všetkých občanov na ne pozývam. Návštevníci v krojoch majú vstup zadarmo. Na sobotňajšiu zábavu sa vstupné neplatí, platí vstupenka z programu. Čestnými hosťami folklórnych slávností  budú zástupcovia družobnej obce Krakovany v Čechách, nemeckého Alstadtu a nórskeho Trogstatu.

         Aby OZ napomohlo výstavbe v obci, rozhodlo sa rozparcelovať a odpredať parcely patriace obci v časti Staré konopiská. Vzhľadom k tomu, že tam neexistujú inžinierske siete a bez veľkých nákladov nie je ich možné vybudovať, pripravujú sa podklady na riešenie situácie s tým, že obecné zastupiteľstvo rozhodne aj o cene pozemkov.

     Som rád, že sa zaktivizoval Dobrovoľný hasičský zbor, ktorý sa zúčastní dňa 21. 6. 2003 súťaže v Drahovciach. Verím, že nás budú dobre reprezentovať.

Ďakujem mládežníkom za nafarbenie preliezok a húpačiek na detskom ihrisku. Pracovníci VPP  a nezamestnaní pomohli pri natretí zábradlia okolo ihriska a lavičiek na štadióne.

     O spríjemnenie voľných chvíľ občanov sa stará aj TJ Krakovany, ktorá zorganizovala dňa 14. 6. 2003 turnaj v kopaní jedenástok.

 Boľavým problémom obce bolo smetisko. Situácia sa  pomaly normalizuje. Smetisko je otvorené každé dva týždne v sobotu a je tam pracovník, ktorý dozerá  na vývoz smetí. Stavebnú suť môže vyvážať len občania Krakovian. Poplatok za nákladné auto je 1.500,- Sk, za malú traktorovú vlečku 750,- Sk. Vývoz smetí je evidovaný a zúčtovaný okrem soboty môže vyviezť občania stavebný odpad po dohode s pracovníkmi obecného úradu aj počas týždňa. Rešpektujte pokyny pracovníka! Náklady na zhŕňanie smetiska sú neúnosne veľké a neupravené smetisko nepôsobí najlepším dojmom.

     Pracovníci OcÚ sa starajú o úpravu cintorínov, zelene okolo chodníkov, vyvážajú odpad na ČOV, opravili javisko amfiteátra, opraviť poruchy v ZŠ, MŠ a Zariadení opatrovateľskej služby, urobili sa klampiarske práce a ak bude dostatok prostriedkov, upravila by sa fasáda obecného úradu. Natreli sa autobusové čakárne na stanici.

     Na základe interpelácií poslancov, že občania zasahujú do koryta Holešky a znižujú prietok čo môže mať následky v prípade povodňového nebezpečenstva. Prebehlo stretnutie s riaditeľom Povodia Váhu  Ing. Košťálom s tým, aby  dal písomné stanovisko, ako danú situáciu riešiť. Upozorňujeme, že je potrebné, aby občania nechávali priechodné všetky kanály, ktorými môže odtekať voda z obce. V prípade prívalového dažďa hrozia v nižšie položených častiach obce záplavy.

     Firma Hílek, ktorá budovala kanalizáciu na Južnej ulici a mala namontovať technologické zariadenie v prečerpávacej stanice, za ktoré zinkasovala peniaze ešte minulý rok. Ani po opakovaných urgenciách nesplnila ani posledný termín – 15. jún 2003 a nesprevádzkovala existujúcu trasu. Pretože neplní dohodnuté dohovory, uvažujeme o riešení situácie súdnou cestou.

     Ďalším cieľom je získanie prostriedkov na kanalizáciu. Je vypracovaný projekt, ktorý je odovzdaný na MŽP, ak bude schválený, peniaze je možné získať až v budúcom roku. Obecný úrad pomáha v.d.p. Jánovi Sucháňovi, ktorý dal vypracovať projekt na opravu kostola sv. Gála v Strážoch, pre ktorý chce získať prostriedky z eurofondov.  (vm)

 

                                                                                                    ŠPORT

Futbalové bilancovanie

     Futbal je v našej obci najpopulárnejším športom a mnohí z nás taktiež často strávia nedeľné popoludnie na zápoleniach našich futbalistov. Nedeľa 15. júna zápasmi v Cíferi znamenala pre našich mužov i dorastencov rozlúčku s tohtoročnou sezónou, ktorú oba celky odohrali v súťaži Oblastných Majstrovstiev. Hoci krakoviansky fanúšik je náročný na výsledky i kvalitu hry, možno aj napriek tomu vysloviť spokojnosť s účinkovaním našich futbalových celkov. Muži obsadili konečné 5. miesto, dorastenci skončili šiesty. Nemožno zabudnúť ani na naše nádeje - žiakov, ktorí pod vedením dvojice Peter Belica a Andrej Čelín zaznamenali viditeľný futbalový rast. Takisto treba vyzdvihnúť obetavú prácu trénerov vyšších kategórií. Dorast aj výsledkom trpezlivej a cieľavedomej činnosti Miloša Holána z Vrbového zaznamenal v závere ročníka sériu 12 zápasov bez prehry. V skutočnosti ich v posledných 23 kolách porazila len Modranka, ktorá prerušila predchádzajúcu 10 zápasovú šnúru bez premožiteľa. Škoda len, že mužstvo nedotiahlo viaceré sľubné zápasy do konca a dosiahlo tak rekordných 11 remíz. Mužov trápili počas sezóny mnohé problémy, či už so zraneniami alebo odchodmi hráčov, pričom úlohu mediátora zohral tréner Ľuboš Mihálik. Ten si dokázal poradiť s neľahkými situáciami a vyhol sa s mužstvom boju o záchranu, v ktorom bolo tento rok "namočených" až 9 celkov. To nie je samozrejme nijaký prenikavý úspech, avšak pri spomínaných problémoch (mrzia najmä odchody domácich krakovianskych hráčov) sa na nič vyššie asi pomýšlať nedalo. Z hráčov patrí uznanie najlepšiemu strelcovi Zdenovi Šurínovi, ktorí nastrieľal 14 gólov, z toho 11 v jarnej časti. Oznámil však ukončenie aktívnej činnosti, no všetci dúfame, že svoje rozhodnutie ešte prehodnotí a svojim umením bude zabávať divákov aj v nasledujúcom ročníku. Klub si vyžaduje aj množstvo organizačnej práce, ktorú vykonáva 11 členný výbor na čele s tajomníkom Ing. Vladimírom Žažom. Najmä na funcionárskej úrovni je v Krakovanoch značná poddimenzovanosť, čoho dôkazom je dve sezóny neobsadený post predsedu TJ. Táto situácia sa samozrejme odráža na úrovni práce celého klubu a veľkej vyťaženosti funkcie tajomníka. V závere treba vysloviť poďakovanie pracovníkom OÚ za kosenie areálu a samotnému OÚ za finančnú pomoc.  Údržbu trávnika naďalej pomáha zabezpečovať firma Sedos. Veríme, že spolupráca s Obecným Úradom, hlavne na širšej údržbe areálu, sa bude naďalej rozvíjať, pretože tak ako iné aktivity, aj tie futbalové narážajú na hranice pracovných, či rodinných záujmov.

-LR-

                                                                                                       Grafická úprava: Juraj Filo