Futbalové bilancovanie a prosba o darovanie 1% z Vašej dane

 

Záver jesene a blížiaci sa koniec roka je jedinečným časom na bilancovanie v každej organizácii a predovšetkým v našej futbalovej, keďže sa prednedávnom skončila jesenná časť dlhodobých súťaží. Začnem našim dorasteneckým oddielom, ktorý obsadil 6. miesto v tabuľke OM a možno konštatovať, že zaostal za očakávaním krakovianskej futbalovej verejnosti. Spočiatku bol totiž lídrom svojej súťaže, no ako som už spomenul v minulom čísle potom nastal nepochopiteľný výkonnostný pokles, ktorý stál našich juniorov lepšiu pozíciu v priebežnom hodnotení. Pochváliť však treba veľké zapálenie chlapcov pre futbal, pretože tréningy navštevovalo priemerne 16 - 18 futbalistov, ktorí si plnili svoje tréningové povinnosti zodpovedne a s radosťou. Odmenou im bola obetavá práca ich trénera Miloša Holána a tiež dve novučičké sady dresov, ktoré sú skutočne peknou prezentáciou našej obce a klubu. Chlapcov čaká v zime tvrdá príprava a veľmi dobrou generálkou na ťažké jarné zápolenia bude aj februárové sústredenie v Oraviciach. Jesennú časť ročníka majú za sebou tiež krakovianski muži. Tí vo svojej súťaži skončili až na 8. mieste, kam ich odsunul zbabraný záver súťaže. Mrzieť môže najmä remíza doma s Bielym Kostolom, no tá je len prejavom

čoraz slabšieho herného prejavu. Nedostatočná účasť na tréningoch, slabá kondícia, neochota odovzdať na ihrisku všetko sú aktuálnymi problémami a tiež dôvodom horšiaceho sa umiestnenia A-mužstva. Aj napriek tomu, že po výsledkovo hrozivom úvode sezóny začalo svitať na lepšie časy, záver vystavil opäť nelichotivé zrkadlo. Nebolo by ale spravodlivé zalamovať nad A-mužstvom rukou, pretože to svojou kvalitou a potenciálom nepochybne disponuje. Po prípadnom zimnom posilnení kolektívu záleží len na tom, ako sa chlapci postavia k tvrdej zimnej príprave a pripravia sa tak na jarnú odvetu. V každom prípade im treba pripomenúť ich výkonnostný dlh do jarnej odvety voči domácim priaznivcom.

Všetci si istotne uvedomujeme, že bezproblémová práca a dobré výkony našich športovcov si vyžadujú aj ich kvalitné materiálne vybavenie. To nie je v našej TJ na zodpovedajúcej úrovni, a aj preto sa vedenie klubu rozhodlo rozbehnúť v tomto roku možnosť získať 1% z dane fyzických a právnických osôb. S touto akciou Vás oboznamujeme už v predstihu, pretože vo vašich firmách a najmä v mestách bude uchádzačov viac a vy máte určite záujem, aby vaše peniaze zostali práve v našej obci. Percento môže venovať TJ každý zárobkovo činný občan (zamestnanec, živnostník, firmy..), ktorý splní potrebné formality do 30. apríla 2004 resp. do 15. apríla u živnostníkov.

U zamestnaných je potrebné:

- požiadať zamestnávateľa, aby vyplnil potvrdenie o zaplatení dane

- vyplniť vyhlásenie o poukázaní sumy zodpovedajúcej 1% (meno, r.č., adresa, suma zodpovedajúca 1%)

U živnostníkov a firiem:

- po podaní daňového priznania za rok 2003 vyplníte vyhlásenie o poukázaní sumy zodpovedajúcej 1%

U oboch, teda u zamestnancov aj u živnostníkov treba uvedené tlačivá dodať na príslušný daňový úrad, ktorý vaše 1% prevedie na účet našej TJ. Keďže práve doručenie tlačív na daňový úrad by mohlo mnohých darcov odradiť, bude možnosť ich odovzdať v obálke zodpovedným osobám, ktoré doručenie zabezpečia. TJ ako prijímateľ prostriedkov sa nedozvie výšku vášho 1%, pretože tieto údaje sú anonymné. Poukázaná bude iba celková nazbieraná suma. Potrebné tlačivá ako aj podrobnejšie inštrukcie budú zverejnené na plagátoch a budú Vám taktiež doručené začiatkom budúceho roka vo forme letákov. Veríme, že už teraz ste sa rozhodli a venovaním 1% z dane podporíte svoje deti, kamarátov, či svojich blízkych športujúcich v rámci našej TJ.

-LR-